Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

FoU-forum for geografisk informasjon

Vi inviterer her til forumets tredje møte, og ønsker både tidligere og nye deltagere velkommen! Tema denne gang er samordning og bruk av data på «tvers av siloer».

09:15 - 16:00

Påmeldingsfrist: 10. november

Har du spørsmål?

Kontakt fagdirektør FoU og innovasjon Reidun Kittelsrud: reidun.kittelsrud@kartverket.no

FoU-forum er et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode. 

NB! Delen fra kl 09.15-12.00 blir hybrid med mulighet også for digital deltagelse – fra kl 12.15 kun for de som er fysisk tilstede! Ingen deltageravgift på denne samlingen!

Agenda:

09.15 Innledning og oppfølging fra forrige møte

  • Hva kom av innspill forrige møte og hvordan tar vi dette videre v/Reidun Kittelsrud
  • BIM/GIS interoperabilitet – hva skjer i standardiseringsverden v/Magnus Karge

09.35 Tema-sesjon: Samordning, bruk av data på «tvers av siloer» (3.7. i FoU-strategien)

Ulike aktører har behov for ulik informasjon om samme fenomen. Hvilke hindre møter brukerne når geodata skal utnyttes på tvers av teknologiske og tematiske domener? Hva betyr harmonisering og interoperabilitet i praksis, og hvorfor er det viktig? Hva må vi utvikle mer kunnskap, teknologi og løsninger for, dersom data skal strømme friksjonsfritt på tvers av sektorer, økosystem og nasjoner? Gode innledere vil gi oss en pekepinn på dette og mer i sine foredrag:

  • Fra data i siloer til en infrastruktur av kunnskap, Knut Jetlund, Statens Vegvesen
  • Ellen Arneberg, Miljødirektoratet
  • Kristian Stenerud Skeie, Sintef

10.45 Pause

11.00 Er det så umulig å få EU-finansiering?
Jenny Simonsen, ITS Norway deler erfaringer fra arbeidet med Horizon Europe prosjektet MODI m.fl.

11.30 Nye utlysninger og pågående prosesser v/Gidske Leknæs Andersen og Hege Nedberg

12.00 Pause

12.15 Oppstart gruppearbeid ideverksted

13.00 Lunsj

14.00 Gruppearbeid ideverksted

16.00 Slutt

FoU-forum

FoU-forum har blitt godkjent av Samordningsgruppen med mandat publisert på Geonorge, og er en oppfølging av tiltak 24 i nasjonal geodatastrategi «FoU-strategi for geografisk informasjon». Der kan du også lese strategien som ble vedtatt i fjor høst og referat fra tidligere møter.

Share