Ny utgave av kystkart nr. 305 Skagerrak ble gitt ut 3. juli 2020. Kartet trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten. Tidligere utgaver av sjøkartet fra 2016 er nå ugyldig.

Sjøkartet er i målestokk 1:350 000 og inngår i Kartverkets kystkartserie. Kartet har en vignett (kartutsnitt) for Oslofjorden i samme målestokk som kartet.

Dekningsområdet til kartet

Kystkart nr. 305 dekker hele Skagerrak og deler av Nordsjøen og Kattegat. Ytterpunkter er Stavanger, Limfjorden (Danmark), Göteborg og Oslofjorden.

Endringer i denne utgaven

Kartene er tilført nytt rutesystem for skipsfarten i Skagerrak (dansk område) og i Kattegat. Dette systemet trådte i kraft fra 1. juli 2020.

Det har vært en del andre rettelser på kartet: Lykteendringer, sjømerker, grunnerapporteringer og annet.

Sjøkartet er oppdatert med alle innrapporterte endringer sidan forrige gang kartet ble utgitt, meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs). I tillegg er kartet oppdatert med andre endringer som ikke er meldt i Efs. Dette kan være nymålingar i større og mindre grad.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer, rettelser og tracinger til offisielle norske sjøkart er gratis tilgjengelig via den digitale tjenesten for Efs, kartverket.no/efs.

Slik er kartet merket:

Utgitt av Kartverket 1962. Ny utgave 07/2020. POD: 3. juli 2020. Rettet t.o.m. Efs nr 12/20.

Kartet har følgende begrensing:

SW hjørne: 56°46.00'N, 05°25.00'E, NE hjørne: 59°10.00'N, 12°00.00'E

Elektroniske sjøkart

Områdene som dekkes av sjøkartet er også dekket  av ENC-er (elektroniske kartceller).

Ny utgave

En ny utgave av et eksisterende kart inkluderer endringer viktig for navigasjon, i tillegg til endringer som tidligere er kunngjort i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Når en "ny utgave" av sjøkartet utgis vil tidligere utgaver være foreldet og anses ugyldige.

Det presiseres at betydelige deler av kartet forblir uendret. Kartnummeret endres ikke, unntatt ved tilføying av INT-nummer når sjøkartet blir internasjonalt kart (INT-kart).

Et kildediagram/pålitelighetsdiagram som inneholder detaljer om måledata er påtrykt kartet. Ei kildediagram/pålitelighetsdiagram reflekterer ikke andre tema som symbologi, bøyesystem eller lykter.

Norske sjøkart blir utgitt ut som:

POD-kart: Hele kartporteføljen blir gitt ut to ganger i måneden som POD-kart (Print on Demand). POD-kartene er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har blitt publiserte Efs. Kjøp et POD-kart når sjøkartet ditt er utslitt eller påført mange rettelser, f.eks. når det blir meldt omfattende lykte-omskjerminger på grunn av overgang til IALA-systemet for sektorlykter. Da får du et oppdatert, rent kart. Du må kjøpe nytt POD-kart hvis kartet blir utgitt i ny utgave eller som nytt kart.

Ny utgave: Ny utgave av et eksisterende sjøkart inneholder endringer av vesentlig betyding for navigasjon. Det gjør eksisterende utgave av sjøkartet ugyldig. Kartverket gir også ut nye utgaver av sjøkart når det har blitt meldt mange Efs-meldinger på kartet - og/eller det er mange år siden sist kartet kom som ny utgave.

Nytt kart: Har store endringer i utforming, avgrensing eller innhold. Alle tidligere utgaver av sjøkartet blir gjort ugyldige.

Les mer om Norges offisielle sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,3 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.

Kontaktpersoner:

Gjermund H. Bakken
Seksjonssjef for kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
gjermund.bakken@kartverket.no
51 85 88 69 / 959 61 301

Kjetil Wirak
Kartseksjonen i Kartverkets sjødivisjon
kjetil.wirak@kartverket.no
51 85 87 35 / 474 47 750