Skip to content

Fagdag samferdsel

10 Sep 2019
12 Sep 2019
Møterom Stiklestad og møterom Melhus,
hhv. Statens hus Steinkjer og Trondheim
Kl. 9:00 - 16:00

Kartverket Trøndelag inviterer med dette alle som jobber med kommunal ajourføring av FKB i kommunen til fagdag samferdsel. Påmelding innen 20. august!Hvor og når

Fagdagen avholdes 10.9. på Steinkjer og 12.9. i Trondheim.

Mål med fagdagen

Oppdaterte vegdata er viktig for blålysetatene, bilister som benytter navigasjonsløsninger, planlegging og drift av kommunale tjenester og for brukere av nettkart som for eksempel norgeskart.no, finn.no eller gulesider.no.

FKB-Vegtema forvaltes i 3 datasett og kan være utfordrende å holde ajour.

Vi vil derfor benytte fagdagen til å fokusere på hvordan datasettene henger sammen, hva som bør vektlegges i kommunalt ajourhold av vegtema, hvordan arbeidet kan gjøres samt orientere om framtidige endringer i forvaltningsregimet for vegtema.

Og sist men ikke minst, forsøke å bidra til erfaringsutveksling mellom dere som jobber med ajourhold av vegtema i en kommune. Vi håper dere ser positivt på en slik fagdag og at dere gir uttrykk for dette ved å melde dere på så raskt som mulig.