Klikk for større kartutsnitt.png

Det er et kartleggingsprosjekt med FKB-B data i år. Det er 235 km2 som konstrueres og lages ortofoto av. Av dette er 51 km2 nykonstruksjon og resten ajourføring. Kartutsnittet over viser avgrensning.

Det er COWI AS som har fått kartleggingsoppdraget, som omfatter følgende kommuner:

  • Harstad
  • Tromsø
  • Lyngen
  • Skjervøy
  • Nordreisa
  • Kvænangen
  • Alta
  • Loppa

På grunn av mye snø og sen vår gjøres signalering i slutten av juni og fotografering er antatt i starten av juli. Dataene skal leveres i februar 2021.

Status for Geovekst-prosjekt i Troms og Finnmark fylke

Kontaktinformasjon

Kontaktperson ved Kartverket Troms og Finnmark: lena.birgitte.johansen@kartverket.no