– Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne, sier en begeistret Bjørn Geirr Harsson.

Da han åpnet en stor pakke adressert til Norsk Kartmuseum, viste det seg at innholdet var av det sjeldne slaget. For blant en hel del bøker og skriv fra 1770-tallet lå to observasjonsbøker, nemlig nummer 1, 2 og 3. Nummer 1 og 2 var bundet inn i én bok.

De første observasjonene

– Dette er bøkene som inneholder de aller første observasjonene gjort etter moderne prinsipper med geodetisk oppmåling av punkter nær Kongsvinger. Bøkene er fra 1779 –1780, de første to årene man i Norge brukte geodetiske metoder under forarbeidene knyttet til kart, forteller Harsson, som har skrevet Kartverkets historie og er leder i Norsk Kartmuseums Venneforening.

– Siden jeg ble involvert i oppmålingens historie tidlig på 1990-tallet, har vi i det historiske arkivet hatt stående alle observasjonsbøkene fra og med nummer 4 til og med bøkene helt frem til vår tid, den siste med nummer 688. Av hele serien med observasjonebøker brukt i Norges geografiske oppmåling, har vi altså bare manglet de aller første, sier han.

Fant bøkene i safe

Historien bak forsvinningen – og gjenoppdagelsen av de historiske bøkene - er som følger:

Roald Aanrud, medforfatter av Kartverkets historie og den som kjente det historiske arkivet best av alle, fortalte til Harsson at de tre første bindene hadde manglet en tid. Han trodde det måtte være en som hadde lånt dem og glemt å levere dem tilbake.

– Pakken vi mottok forrige uke, var fra Aanruds datter, og i et følgebrev skrev hun at det hadde stått en safe i huset deres som de ikke hadde greid å åpne. Men nå skulle huset selges og safen måtte fjernes, og endelig klarte de å åpne den. Og der lå bøkene. Så var det altså Roald Aanrud selv som hadde lånt de manglende to bindene, sier Bjørn Geirr Harsson.

– Vi er glade for at de forsvunne bindene er kommet tilbake igjen, og vi kan si at samlingen observasjonsbøker i det historiske arkivet nå er komplett, legger han til.

Les mer om Kartvekrets historie.