Forretningene som kan tinglyses elektronisk må være ført i brukstilfellene : 

Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom fra festegrunn (pdf)

Elektronisk tinglysing av Opprett ny grunneiendom ved fradeling (pdf)

Elektronisk tinglysing av Sammenslåing av matrikkelenheter (pdf)

I disse brukstilfellene kan en nå velge å gå direkte videre for å sende en melding til tinglysing når brukstilfellet avsluttes. Når kriterier for å tinglyse elektronisk er oppfylt, vil muligheten for å tinglyse en forretning elektronisk bli tilgjengelig i klienten.

Det er ikke et krav at en melding skal sendes elektronisk. Det er mulig å velge at den skal sendes på papir som før.