Føringskurset går over tre dager og det bygger videre på forkurset og lovkurset. Kurset gir nødvendig kunnskap om føring i matrikkelen.

Forberedelse

Før du møter på føringskurset, er det viktig at du klargjør din egen kursperm. Kursdokumentene må være i farger. Det blir ikke delt ut papirkopier. Vi anbefaler at du tar deg tid til å se gjennom dokumentene før kursstart.

Du må ha med egen PC på kurset. Vi anbefaler bruk av ekstern datamus, da touchpad ikke fungerer så godt ved oppgaveløsning.

Eksamen

Den påfølgende uken etter endt føringskurs blir det sendt ut eksamensoppgaver som består av en praktisk oppgave og en questback. Oppgavene må løses innen tre dager.

Presentasjoner

Her kan du laste ned dokumentene til føringskurset enkeltvis (pdf):

  1. Introduksjon til kurset
  2. Presentasjon av matrikkelen
  3. Oppgave. Kom i gang med matrikkelklienten
  4. Føring av matrikkelenhet
  5. Føring av offisielle adresser
  6. Føring av bygning
  7. Oppgave. Bli kjent på Kartverkets nettsider
  8. Avslutning

Kursoppgaver matrikkelenhet

Kursoppgaver adresse

Kursoppgaver bygning

Samleoppgave matrikkelenhet, adresse og bygning

Innholdet i dette kurset kan det gjerne kopieres fra, men da under forutsetning at stoffet brukes i aktuell sammenheng og at det vises til kilde (Kartverket - Kurs i matrikkelføring).

Påmelding

Når du har bestått deleksamen forkurs får du tilsendt en link for påmelding til lov- og føringskurs.