Hopp til innhold

Faggruppe matrikkelen

Faggruppa er en felles møteplass for lokal og sentral matrikkelmyndighet, og en arena for kommunene og Kartverket som dataprodusenter. Innspill til saker sendes til sekretær i gruppa.

Deltagere

Faggruppemøter