Bygningsopplysninger skal føres i matrikkelen samtidig med at det blir gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven. I kommentarene til matrikkelforskriften § 60 er det presisert at opplysningene skal være ført senest fem dager etter at tillatelsen er gitt. 

Oversikten nedenfor viser antall dager mellom vedtaksdato og registrering i matrikkelen for søknadspliktige tiltak per fylke. Registreringer med mer enn 120 dager etterslep er utelatt fra tellingen.

Oversikten viser tall fra andre kvartal 2019.

Se etterslepstall per kommune.

Fylke Ramme-tillatelse Antall bygg Ramme-tillatelse   Gj.sn. avvik Igang-settings-tillatelse   Antall bygg I   gang-settings-tillatelse
    Gj.sn. avvik
Midlertidig   bruks-tillatelse Antall bygg Midlertidig bruks-tillatelse Gj.sn. Avvik Ferdig-attest   Antall bygg Ferdig-attest   Gj.sn. Avvik Antall reg. Gj.snitt avvik Innen frist Etter frist
Total 2 478 9,71 12 488 9,94 2 564 5,36 8 128 5,15 25 658 7,94 73% 27%
01 ØSTFOLD 118 9,92 909 30,50 148 6,61 419 10,74 1 594 21,57 59% 41%
02 AKERSHUS 466 10,51 1 076 9,18 390 5,35 753 6,65 2 685 8,15 70% 30%
03 OSLO 251 14,43 588 18,92 199 7,25 384 6,50 1 422 13,14 39% 61%
04 HEDMARK 38 0,37 751 4,55 119 4,71 454 3,99 1 362 4,26 88% 12%
05 OPPLAND 43 8,26 910 6,28 128 6,27 572 5,49 1 653 6,06 79% 21%
06 BUSKERUD 168 14,17 890 4,84 140 5,34 578 2,81 1 776 5,10 85% 15%
07 VESTFOLD 126 11,67 583 13,31 88 5,67 395 3,51 1 192 9,32 71% 29%
08 TELEMARK 148 6,34 649 7,28 78 2,68 374 4,39 1 249 6,02 74% 26%
09 AUST-AGDER 47 11,13 360 9,78 58 7,19 272 7,49 737 8,82 62% 38%
10 VEST-AGDER 84 6,00 641 6,92 63 3,22 495 2,18 1 283 4,85 83% 17%
11 ROGALAND 177 9,91 1 086 8,95 181 5,22 721 4,05 2 165 7,09 70% 30%
12 HORDALAND 399 7,58 863 8,80 293 4,82 646 7,25 2 201 7,59 74% 26%
14 SOGN OG   FJORDANE 25 12,20 316 8,09 47 9,09 200 5,40 588 7,43 79% 21%
15 MØRE OG   ROMSDAL 124 7,49 690 7,52 119 4,22 450 4,09 1 383 6,12 79% 21%
18 NORDLAND 39 23,31 475 10,00 89 6,19 315 4,99 918 8,47 70% 30%
19 TROMS 40 9,35 312 10,77 60 12,78 205 5,85 617 9,24 68% 32%
20 FINNMARK 16 2,06 144 7,46 35 0,74 130 9,77 325 7,39 79% 21%
50 TRØNDELAG 169 5,04 1 245 5,80 329 3,58 765 3,41 2 508 4,73 82% 18%