Hopp til innhold

Bygninger

Alle bygninger skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Kartverket ønsker mer fokus på bygningsregistrering innen femdagers-fristen. Det er et mål å redusere etterslepet, og Kartverket publiserer derfor etterslepstallene på fylkes- og kommunenivå.

Les mer

Miljøverndepartementet har i brev datert 22. september 2010 gitt føringer for hvorledes kode for bygningstype skal føres i matrikkelen.

Les mer

informasjon som registreres i matrikkelen skal dekke behov på tvers av mange sektorer og forvaltningsnivå, og er av stor samfunnsøkonomisk nytte.

Les mer

Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Det vil bli gjort en endring i matrikkelen fra og med 1. juni 2017 for å iverksette skjermingen.

Les mer

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no