Hvis du planlegger et kurs, og ønsker foredragsholdere fra Kartverket, ta kontakt med kartverksskolen@kartverket.no.

Eiendomsrettsseminaret

Kartverket har de siste årene arrangert et todagers eiendomsrettsseminar hver høst, hvor det blir tatt opp juridiske problemstilling spesielt knyttet til eiendom, tinglysing og matrikkel. Målgruppen for seminaret er advokater, jurister og andre som arbeider med tingsrett og eiendomsrett både i privat og offentlig sektor.

Eiendomsrettsseminaret 2018

Eiendomsrettsseminaret 2017

Eiendomsrettsseminaret 2016

Norsk adresseseminar

Norsk adresseforum arrangerer et adresseseminar hvert år i begynnelsen av september. Temaet for seminaret skal knyttes til aktuelle problemstillinger som angår adressering generelt, kvalitet, adresseflyt og bruk av adresser.

Norsk adresseseminar 2017

Norsk adresseseminar 2016

Matrikkelføringskurs

De som skal føre matrikkelen må gjennomføre spesielle matrikkelføringskurs. Kartverket arrangerer disse kursene.

Les mer om matrikkelføringskurs.

Brukermøter om elektronisk tinglysing

Kartverket har satt i drift et nytt fagsystem for elektronisk tinglysing. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing skal kunne registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken fra det klokkeslettet de kommer inn. I prosjektperioden ble det holdt jevnlige brukermøter med de største organisasjonene innen bank- og finansnæringen.

Les referater fra brukermøtene om elektronisk tinglysing.