Hopp til innhold

Eiendomsretts-seminar 2019

4 Sep 2019
5 Sep 2019
Sundvolden Hotel
Dronningveien 2, Krokkleiva
Kl. 9:00

Kartverket inviterer til det årlige eiendomsrettsseminaret, 4.-5. september 2019 på Sundvolden Hotel. Til seminaret kommer spennende foredragsholdere som gir oss oppdaterte foredrag fra aktuelle temaer innenfor eiendomsrett og tinglysing.

Ordinær påmelding er avsluttet.

Last ned program

Temaene er valgt ut fra aktuelle problemstillinger vi møter i det daglige arbeidet ved Kartverket, og som vi ser kan være av interesse for brukerne. Også i år har vi mange interessante temaer og spennende foredragsholdere.

Målgruppe

Målgruppen er advokater, jurister, eiendomsmeglere og andre som arbeider med tingsrett og eiendomsrett både i privat og offentlig sektor.

Vi legger til grunn at seminaret blir godkjent som etterutdanning for advokater og eiendomsmeglere. Vi sender inn felles søknad om godkjenning, deltagerliste og kursdokumentasjon.

Tid og sted

Onsdag 4. september og torsdag 5. september 2019, Sundvolden Hotel. Hotellet ligger ved Tyrifjorden, ca. 25 km fra Sandvika og ca. 10 km fra Hønefoss.

Seminaravgift og utgifter til hotell

Kr 1 100 som faktureres av Kartverket.

NB! Vi har per 8. august ingen ledige rom på Sundvolden Hotell. For påmeldte etter denne datoen vil vi forsøke å finne rom som måtte bli ledig, eller overnatting på et hotell i nærheten. Du vil da bli kontaktet av oss.

Alt. 1: Overnatting en natt, lunsj begge dager og felles middag kr 2 630.
Alt. 2: Overnatting to netter, lunsj begge dager og felles middag kr 3 620.
Alt. 3: Konferanse/lunsj begge dager og felles middag kr 1 715.
Alt. 4: Konferanse/lunsj begge dager kr 1 220.

Alternativ 1 og 2 gjøres opp individuelt ved utsjekking på hotellet.

Alternativ 3 og 4 faktureres av Kartverket sammen med seminaravgiften.

Sosial aktivitet

Tur til Kjerraten i Åsa. Kjerraten var et system for å frakte tømmer opp åssiden fra Steinsfjorden til Damtjern. Anlegget kom i stand på 1800-tallet av Peder Anker på Bogstad. Kjerraten ble i sin tid regnet som en av de største ingeniørbragder i Norge.

Påmelding

Ordinær påmelding er avsluttet. Det er fremdeles ledig kapasitet på selve seminaret, men vi gjør oppmerksom på at hotellet ikke har flere ledige rom. Ta kontakt med kartverkskolen@kartverket.no for eventuell deltakelse.

Eventuelle spørsmål til din påmelding, eller eventuell avmelding, kan du også rette til Kartverkskolen på e-post: kartverkskolen@kartverket.no