Tinglysing på fire dager

De siste årene har 98 % av alle dokumenter som sendes til tinglysing, blitt saksbehandlet på fire dager.

Saksgangen i tinglysingssaker er slik:

  • Dag 1: Innkommen post til Kartverket blir åpnet og journalført.
  • Dag 2: Tinglysingsdokumentet blir kontrollert og foreløpig ført i grunnboken, eller returnert uten tinglysing.
  • Dag 3: Dokumentet blir kontrollert på nytt av en annen saksbehandler, og endelig godkjent. Dette kaller vi konferering.
  • Dag 4: Dokumentet pakkes i konvolutt og sendes tilbake til innsenderen.

Du kan selv kontrollere om dokumentet som du har sendt til tinglysing er registrert i grunnboken, og om det er ferdig konferert. Dette gjør du ved å sjekke grunnboksopplysningene til den eiendommen det gjelder i Se eiendom.

Sjekk om dokumentet er tinglyst i Se eiendom.

Hvis dokument som sendes til tinglysing er spesielt komplisert, eller av andre grunner må behandles av Kartverkets juridiske tjeneste, kan saksbehandlingstiden bli betydelig lengre. Du vil få et brev i posten så snart noen hos oss har sett på saken.

Retur eller nekting av tinglysingsdokument

Det er strenge formelle krav til dokumenter som skal tinglyses. Hvis dokumentet ikke oppfyller alle kravene, blir dokumentet returnert uten tinglysing, slik at innsenderen får anledning til å rette feilene.

For å unngå at dokumentet returneres, bør du kontrollere dokumentet nøye før du sender det inn. Bruk sjekklisten for tinglysingssaker.

Sjekkliste for tinglysing.

Hvis du er uenig i returgrunnen, og ikke ønsker å rette de feilene vi har påpekt i returbrevet, kan du fastholde kravet om tinglysing ved å sende dokumentet inn igjen på nytt. Legg gjerne ved et eget brev hvor du forklarer hvorfor du er uenig. Etter en ny vurdering hos Kartverket, vil dokumentet enten bli godtatt, eller det blir truffet et formelt vedtak om nekting av dokumentet. Et slikt nektingsvedtak kan ankes videre til lagmannsretten.

Les mer om klage på tinglysing.

Saksbehandlingstid hos kommunen

Saker som skal matrikkelføres hos kommunen, har egne regler om saksbehandlingstid og klage. Dette gjelder både saker som skal tinglyses, og saker som ikke skal tinglyses.

Saksbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune, og kan være forskjellig for forskjellige type saker. Ta kontakt med din kommune for å høre hvor lang saksbehandlingstid du kan forvente. Mange kommuner har opplysninger om saksbehandlingstiden på sine nettsider.