Siste oppdatering

Skjema for registrering

Her finner du skjema for registrering av brukere til Eiendomstjenester. 

Skjemaet kan benyttes av virksomheter som ønsker tilgang til de digitale eiendomstjenestene til Kartverket.

Les mer om tjenestene, ansvar og lagring av personopplysninger.

Skjemaet tjener som et interessent-skjema, og er ikke en endelig bestilling av tjenestene.

Kontaktpersonen vil i etterkant bli kontaktet for å gi informasjon om:

  • Personer, med navn og fødselsnummer, som skal benytte tjenestene på vegne av virksomheten.
  • Person(er), med navn og fødselsnummer, som skal signere endelig bestilling. Må være daglig leder, prokurist eller signaturberettiget for virksomheten.

Informasjonen som nevnt må være avklart internt hos virksomheten før skjemaet sendes inn.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Søknad om tilgang til eiendomstjenester


Informasjon om virksomheten


Kontaktperson


Del