Siste oppdatering

Personfullmakter

Virksomheter med tilgang til Eiendomstjenester kan registrere fullmaktsforhold til navngitte personer i Kartverkets fullmaktsregister.

Innlogging og bruk av Eiendomstjenester er basert på bruk av personlig digital signatur. Det er brukervirksomheten som blir regnet som innsender av saker til tinglysing, og som må melde inn navngitte medarbeidere som brukere av løsningen.

En innmeldt bruker av løsningen vil derimot ikke automatisk regnes som å representere virksomheten i forbindelse med senere tinglysingsdisposisjoner, slik som sletting, nedkvittering eller å gi samtykke til tinglysing på vegne av virksomheten.

Mange virksomheter vil derfor ha nytte av å registrere en fullmakt til en eller flere personer til å representere virksomheten for senere tinglysingsdisposisjoner. Fullmektigen kan da signere for disposisjonene med sin personlige digitale signatur.

Merk at det i nåværende versjon av systemet ikke er mulig å meddele fullmaktsforhold mellom personer, eller fullmaktsforhold som gjelder disposisjon over eiendommer som hjemmelshaver (salgsfullmakter).

Fullmakt fra virksomhet til person

Innsending av fullmakter

Fullmakten må signeres fysisk og sendes til denne postadressen:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Fullmakter vil bli lagt inn i fullmaktsregisteret fortløpende, og innsender får tilbakemelding når fullmakten er registrert. Legg gjerne ved en epost-kontaktadresse, slik at vi kan gi rask tilbakemelding.

Andre spørsmål om fullmakter

Har du spørsmål til bruk av fullmakter ved elektronisk tinglysing, ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00 eller e-post: post@kartverket.no

Del