Siste oppdatering

Eiendomstjenester

Eiendomstjenester gir mindre aktører mulighet til å tinglyse dokumenter elektronisk. 

Eiendomstjenester

Logg inn

Innlogging for registrerte brukere via ID-porten. Krever personlig elektronisk ID.

Eiendomstjenester er en samling tjenester for elektronisk tinglysing. Tinglysing blir enklere, og skjema som oppfyller kravene får umiddelbar prioritet i grunnboken.

Tilgangen til tjenesten er kostnadsfri. Det beregnes tinglysingsgebyr for hvert dokument. I tillegg beregnes dokumentavgift ved overføring av fast eiendom.

Se gebyroversikten.

Tjenesten er tilgjengelig for virksomheter, og med et begrenset sett med dokumenter som kan tinglyses.

Dette kan du tinglyse elektronisk

Elektronisk signering

Signeringen av selve dokumentet som skal tinglyses (som gjøres av hjemmelshavere, rettighetshavere og lignende), må gjøres med avansert elektronisk signatur. Det betyr at det per nå må benyttes enten BankID eller Buypass ved signering av dokument til tinglysing.

Du kan lese mer om eSignering hos Digitaliseringsdirektoratet. Dette er programvare fra Digitaliseringsdirektoratet, og er gratis for dere brukere.

Kunden har ikke fått melding om signering

Dersom kundene ikke har mottatt melding om signering må de undersøke at de har oppdaterte opplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret. Dermed blir korrekt epost og mobilnummer hentet av programvaren når dokument sendes ut for signering. 

I enkelte tilfeller har kunden reservert seg fra å motta elektronisk kommunikasjon. I disse tilfellene må dokumentene sendes per post med original signatur.

Vedlegg

Foreløpig er det ikke mulig å legge til vedlegg ved elektronisk tinglysing. Ved for eksempel overføring av arv der hjemmelshaver er død kan du ikke tinglyse det elektronisk. Dette er fordi en slik overføring krever dokumentasjon i form av skifteattest, uskifteattest eller testament.

Det samme gjelder dersom du skal tinglyse en rettighet, da det krever ofte at du må legge ved et kart som vedlegg. Det er heller ikke mulig å tinglyse rettigheter ved overføring av eiendom når du tinglyser elektronisk.

Konsesjon

Før du tinglyser eierskifte, må du undersøke om konsesjonsforholdet skal registreres i matrikkelsystemet til kommunen. Les mer om konsesjon.

Tilgang til løsningen

Virksomheter som ønsker tilgang til tjenesten må registreres på forhånd, sammen med informasjon om de personlige brukerne som skal representere virksomheten.

Les mer om registrering av virksomhet, med brukere og eventuelle fullmakter.

Ofte stilte spørsmål

Del