Siste oppdatering

Eiendomstjenester

Eiendomstjenester er under avvikling, og kan kun benyttes av brukere som allerede har avtale med Kartverket. 

Eiendomstjenester

Logg inn

Innlogging for registrerte brukere via ID-porten. Krever personlig elektronisk ID.

Eiendomstjenester er en samling tjenester for elektronisk tinglysing. Tjenesten er under avvikling, og vil stenges permanent 9. oktober 2023.

Eiendomstjenester avvikles.
Merk viktige datoer i avviklingsplanen.

Tjenesten er inntil videre tilgjengelig for virksomheter som allerede har avtale om bruk.

Dette kan du tinglyse elektronisk

Tinglysingsgebyr

Det beregnes tinglysingsgebyr for hvert dokument. I tillegg beregnes dokumentavgift ved overføring av fast eiendom.

Se gebyroversikten.

Elektronisk signering

Signeringen av selve dokumentet som skal tinglyses (som gjøres av hjemmelshavere, rettighetshavere og lignende), må gjøres med avansert elektronisk signatur. Det betyr at det per nå må benyttes enten BankID eller Buypass ved signering av dokument til tinglysing.

Du kan lese mer om eSignering hos Digitaliseringsdirektoratet. Dette er programvare fra Digitaliseringsdirektoratet, og er gratis for dere brukere.

Kunden har ikke fått melding om signering

Dersom kundene ikke har mottatt melding om signering må de undersøke at de har oppdaterte opplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret. Dermed blir korrekt epost og mobilnummer hentet av programvaren når dokument sendes ut for signering. 

I enkelte tilfeller har kunden reservert seg fra å motta elektronisk kommunikasjon. I disse tilfellene må dokumentene sendes per post med original signatur.

Vedlegg

Det er ikke mulig å legge til vedlegg ved elektronisk tinglysing i Eiendomstjenester. Ved for eksempel overføring av arv der hjemmelshaver er død kan du ikke tinglyse det elektronisk. Dette er fordi en slik overføring krever dokumentasjon i form av skifteattest, uskifteattest eller testament.

Det samme gjelder dersom du skal tinglyse en rettighet, da det krever ofte at du må legge ved et kart som vedlegg. Det er heller ikke mulig å tinglyse rettigheter ved overføring av eiendom når du tinglyser elektronisk.

Konsesjon

Før du tinglyser eierskifte, må du undersøke om konsesjonsforholdet skal registreres i matrikkelsystemet til kommunen. Les mer om konsesjon.

Endringer av brukere

Legge til brukere

Dersom du ønsker å legge til brukere for allerede registrert virksomhet må du kontakte oss på eiendomstjenester@kartverket.no

Fjerne brukere

Melding om at en person ikke lenger skal være autorisert til å sende inn på vegne av foretaket kan sendes til e-post eiendomstjenester@kartverket.no. I meldingen er det viktig at foretaket det gjelder identifiseres med organisasjonsnummer, og at navn og fødselsdato på personen som skal fjernes oppgis. Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00.

Ofte stilte spørsmål

Del