Siste oppdatering

Eiendomstjenester

Kartverket lanserer høsten 2020 nye digitale eiendomstjenester, med mulighet til å tinglyse enkelte dokumenttyper, bestille, se egne saker eller gjøre oppslag på eiendommer. 

Eiendomstjenester

Eiendomstjenester er en samling tjenester for elektronisk tinglysing. Tinglysing blir enklere, og skjema som oppfyller kravene får umiddelbar prioritet i grunnboken.

Tjenesten er i første omgang tilgjengelig for virksomheter, og med et begrenset sett med dokumenter som kan sendes inn. Etter hvert vil tjenesten utvikles med flere dokumenttyper, og gjøres tilgjengelig for private brukere.

Signeringen av selve dokumentet som skal tinglyses (som gjøres av hjemmelshavere, rettighetshavere og lignende), må gjøres med avansert elektronisk signatur. Det betyr at det per nå må benyttes enten BankID eller Buypass ved signering av dokument til tinglysing. Du kan lese mer om eSignering hos Digitaliseringsdirektoratet.

Tilgang til løsningen

Det er virksomheten som blir regnet som innsender av saker til tinglysing. Virksomheter som ønsker tilgang til tjenesten må registreres på forhånd. Innlogging i løsningen krever imidlertid personlig innlogging via ID-porten. Virksomheten må derfor melde inn hvilke personer som skal kunne sende inn dokumenter på deres vegne.

Hvordan bli registrert som bruker?

  1. Les gjennom informasjonen om vilkår, ansvar og lagring av opplysninger. I senere signeringsmelding må det bekreftes at vilkårene er lest og godtatt.

  2. Fyll ut søknad om tilgang til eiendomstjenester.

  3. Vi tar kontakt for å få personopplysninger til personene som skal gis tilgang. Endelig bestilling sendes i egen signeringsforsendelse.

Endringer av registrerte opplysninger

Melding om at en person ikke lenger skal være autorisert til å sende inn på vegne av foretaket kan sendes til e-post eiendomstjenester@kartverket.no. I meldingen er det viktig at foretaket det gjelder identifiseres med organisasjonsnummer, og at navn og fødselsdato på personen som skal fjernes oppgis. Du kan også ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 32 11 80 00.

Samme e-postadresse kan benyttes ved henvendelse vedrørende sletting av lagrede opplysninger.

Del