Frem til 18. april brukte Kartverket cirka fire dager på å tinglyse en eiendom. I tillegg kom postgang. Men fra denne datoen vil tinglysing kunne skje 24 timer i døgnet – i de fleste tilfeller på sekundet. Gevinstene er store.

- Dersom det nye elektroniske tinglysingssystemet raskt blir tatt i bruk, kan samfunnsgevinstene av elektronisk tinglysing bli opp mot 1,3 milliarder kroner over 15 år, sier statsråd Jan Tore Sanner i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Signering i nettbanken

Når det profesjonelle markedet tar i bruk elektronisk tinglysing vil det ikke lenger være nødvendig for boligkjøpere og boligselgere å møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumenter. Bankenes lånekunder kan signere alle dokumenter i nettbanken. Eiendomsmeglerne vil få en enklere hverdag ved at det innføres løpende kontroller av de ulike dokumentene som sendes til tinglysing. Feil og mangler fanges opp umiddelbart. Målet er at 50 prosent av tinglysingsdokumentene skal sendes inn elektronisk til Kartverket innen utgangen av 2017 og 80 prosent innen utgangen av 2019. Det er også gevinster å hente for boligkjøperne i tillegg til de profesjonelle brukerne.

- Med den nye elektroniske løsningen for brukerne våre vil eiendomsoverdragelsene kunne skje raskere. Det vil være en vinn-vinn-situasjon for boligkjøpere og banker og meglere, som vil merke at tinglysingsprosessen blir mer effektiv, sier direktør Turid Ellingsen i eiendomsdivisjonen i Kartverket.

16 millioner papirark i året

Kartverket foretar årlig 1,5 millioner registreringer i fast eiendom og borettslagsandeler. Dette tilsvarer 16 millioner papirark i året. Hver virkedag leveres 15-20 kasser post med tinglysingspapirer til Kartverket. På postmottaket åpner, sorterer og fordeler de ansatte tinglysingspapirene. I første omgang vil systemet brukes av eiendomsmeglere og banker. I neste fase vil det bli mulig for boligkjøperne å tinglyse "rett fra stua".  Det er gjort en samfunnsøkonomisk analyse som sier at samfunnsgevinsten av elektronisk tinglysing kan bli opp mot 1,3 milliarder kroner over 15 år.

Les mer om elektronisk tinglysing

Fakta

  • Det er i første omgang lagt til rette for at de ni vanligste dokumenttypene for rettigheter i fast eiendom og borettslagsandeler kan sendes inn elektronisk.
  • Kartverket har i samarbeid med godt over 100 markedsaktører hatt et prøveprosjekt med elektronisk tinglysing av enkelte dokumenttyper med gode resultater.
  • Skjøter (overdragelser av eiendom) har ikke vært en del av prøveprosjektet, så det blir nytt med det nye elektroniske tinglysingssystemet.
  • Det legges opp til et to-sporet system, slik at det fortsatt vil være mulig å tinglyse på papir.
  • Eiendomsmeglere og banker kan koble seg direkte på Kartverkets fagsystem via egenutviklede løsninger eller via løsninger i markedet.
  • 123 banker og 18 eiendomsmeglere har inngått brukeravtale med Kartverket og vil koble seg på.
  • Det er laget et nytt fagsystem for saksbehandlerne i Kartverket som skal håndtere både mottak av de elektroniske og papirbaserte dokumenter.