Direktør Turid Ellingsen i eiendomsdivisjonen i Kartverket er godt fornøyd med at systemet for elektronisk tinglysing synes å fungere som det skal. Per 24. mai har Kartverket tinglyst elektronisk i 25 dager.

- Vi har ikke hatt noen kapasitetsutfordringer eller stopp i produksjonen. Det er vi veldig fornøyde med. Systemet vårt er utviklet for å håndtere store mengder med dokumenter, sier Ellingsen.

God brukerdialog

Det nye systemet for elektronisk tinglysing er rettet mot profesjonelle brukere. Hittil har Kartverket skrevet avtale med 183  brukere. I tillegg har 282  kommunale kontorer allerede tatt i bruk det nye systemet via matrikkelen. Kommunene sender nå fradelinger, sammenslåinger og fradeling av festegrunn elektronisk til grunnboken. Det er ventet at flere profesjonelle brukere vil koble seg på. I neste omgang skal det utvikles en elektronisk tinglysingstjeneste for vanlige, private brukere.  Grunnen til at elektronisk tinglysing er utviklet først og fremst med tanke på profesjonelle brukere, er at disse tinglyser 90 prosent av innsendte rettsstiftelser. De profesjonelle brukerne har vært på banen og kommet med gode tilbakemeldinger til Kartverket underveis i utviklingsløpet.

-Vi har hatt en god dialog og kommunikasjon med brukerne våre, som inkluderer de største bank- og meglerorganisasjonene i Norge. Det har vært viktig for å oss å lytte til hva de sier, slik at vi kunne utvikle et system i nær dialog med dem som skal bruke det, sier Ellingsen. 

Gode tall å vise til

-Vi har som mål at 50 prosent av det samlede antallet rettsstiftelser skal komme inn elektronisk innen utgangen av 2017. Jeg er svært optimistisk i forhold til dette tallet, da vi ser at vi allerede er oppe i 32-35 prosent etter bare 25 arbeidsdagers drift. Kartverket jobber også for at Konkursregisteret kobler seg på innen kort tid, sier Ellingsen.

IT-utviklingsselskapet Websystemer, som har flere eiendomsmeglere i sin portefølje, er nå på plass.
-Vi regner derfor med at de første skjøtene kommer inn i løpet av de neste to ukene. Konkursregisteret har også gitt klarsignal, så vi regner med at dette vil bidra til å øke andelen av elektronisk innsendte dokumenter, sier hun.

Samfunnsgevinster

Det ligger store samfunnsgevinster for både brukere og Kartverket ved å digitalisere tinglysingsprosessen.

-Vi ser at brukerne våre vil spare både tid og ressurser på å tinglyse elektronisk. Boligkjøpere og privatpersoner vil også oppleve gevinster i form av kortere periode for mellomfinansiering og raskere utbetaling av lån, sier prosjektleder Jan Olav Knutsen i Kartverket.

For boligkjøpere og boligselgere betyr elektronisk tinglysing at de ikke trenger å møte på eiendomsmeglerens kontor for å signere dokumenter. Lånekunder i bankene kan signere alle dokumentene i nettbanken. Siden tinglysing kan skje på sekundet vil det også gi raskere tilbakemelding og raskere saksbehandling i bankene.

Automatiske kontroller

I fagsystemet for elektronisk tinglysing går dokumentene gjennom en automatisk, elektronisk kontroll.  Kontrollene og valideringstjenestene i Kartverket vil sjekke dokumentene mot grunnbok, matrikkel, enhetsregister og folkeregisteret. Dokumentene blir tinglyst umiddelbart når kontrollene er gjennomført, og blir registrert i grunnboken med klokkeslettsprioritet. Dersom det er sider ved dokumentene som må sjekkes nærmere, går dokumentene ut til manuell behandling.

Det er fremdeles mulig å tinglyse ved å sende inn papirer i posten. De papirbaserte dokumentene behandles samme dag de blir mottatt hos tinglysingsmyndigheten, og blir registrert i grunnboken klokken 21.00. Den papirbaserte saksbehandlingstiden har også gått ned fra en firedagers-flyt til en saksbehandlingstid på to dager.

Les mer om elektronisk tinglysing

Gå til temaside om eiendom