Plikt til å registrere nye borettslag

Grunnboksregistrering av borettslagsandeler startet 1. juli 2006. Fra dette tidspunktet ble det innført plikt for alle borettslag til å registrere andelene i grunnboken. Dette følger av borettslagsloven § 6-1. Innregistrering av andelene er også en forutsetning for at andelene skal kunne pantsettes, jf. panteloven § 4-3a.

Det er styret i borettslaget som skal sørge for at andelene blir registrert.

Nye andeler i eksisterende borettslag

Plikten til å registrere andelene gjelder også eksisterende borettslag som utvider antall andeler i laget. Det samme skjemaet kan brukes til å registrere nye andeler i eksisterende borettslag.

Fyll ut skjema for registrering av andeler i borettslag

Skjemaet består av to deler. Del 1 skal fylles ut med informasjon om borettslaget. Deretter skal del 2 fylles ut for hver enkelt andel som skal registreres. Nærmere veiledning om skjemautfylling finner du i ”Veiviseren” på skjemautfyllingssiden.

Tinglyse andeler i borettslag – bokmål

Tinglyse andelar i burettslag – nynorsk