• Superbrukerne skal være førstelinje-support ved spørsmål knyttet til bruk av matrikkelopplysninger i forbindelse med folkeregistrering.
  • Superbrukerne skal være kontaktleddet mellom Skatteetaten og Kartverket.
  • Superbrukerne skal svare på spørsmål kommunene måtte ha i forhold til ajourhold/vedlikehold av DSFs adresseregister.
    Lista er derfor lagt ut på Kartverkets hjemmeside.
 
Gunn Kåss 37 07 96 24 gunn.kass@skatteetaten.no
Arve Tønnessen   arve.tonnessen@skatteetaten.no
Gretha Aune Tanem 37 07 96 35 grethaaune.tanem@skatteetaten.no

 

Plassering og oppsetting av skilt

Statens vegvesen vil bidra med veiledning og avklaringer for plassering og oppsetting av skilt i henhold til Vegvesenets rolle som skiltmyndighet for riks- og fylkesveier.

Se også adresseveilederens side angående skilting.

Kontakt:

Statens vegvesen: Tlf. 02030

Nettside: vegvesen.no

Nordland fylke - firmapost-nord@vegvesen.no

Ved å opplyse om hvilket geografisk område det gjelder, vil en til enhver tid få oppgitt de riktige kontaktpersoner for slike henvendelser.