I forskriftens § 50 andre ledd er det presisert at en adresse er tildelt når den er ført i matrikkelen. Det er også endringer i forskriftens § 54 som omhandler tildeling av adressetilleggsnavn. I tredje ledd går det frem at kommunen kan tildele adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn. Adresseveilederen blir oppdatert i forhold til forskriftsendringene.

Ved tildeling av adressetilleggsnavn etter reglene i § 54 tredje ledd må matrikkelen utvides med en ny kildekode TK, tildelt av kommune. Denne funksjonaliteten skal etter planene være klar for levering før sommeren. Føringsinstruksen blir oppdatert og nyheten publisert på vanlig måte når løsningen er klar.