ProduksjonsmånedProduser i matrikkelen og send til trykking datoUtsending av adressemerker fra trykkeri
Januar 3.
 17.
31.
10.
 24.
7. februar
Februar 14.
28.
21.
7. mars
Mars 14.
28.
21.
4. april
April 18. 25.
Mai 2.
16.
30.
9.
23.
6. juni
Juni 13.
27.
20.
4. juli  
Juli 11.
25.
18.
1. august  
August 8.
22.
15.
29.
September 5.
19.
12.
26.
Oktober 3.
17.
31.
10.
24.
7. november
November 14.
28.
21.
5. desember
Desember 12. 19.