Status vegadresser i kommunane

Gjennom sumaren har 20 000 fleire personar fått vegadresse der dei bur. Men, det er ikkje bere bustader som har fått nye adresser, også på hyttene er det mange som no har fått ei vegadresse. Det har vore gjort eit godt stykke adresseringsarbeid i mange kommunar dei siste åra. Meir enn 500 000 personar har fått vegadresser på bustaden sin. Det er særs viktig for tryggleiken med tanke på at det lettar arbeidet for naudetatane, viss ulykka er ute og ein treng hjelp. Men, det er også viktig for deg og meg. Ei vegadresse gjer det enklare å finne fram – for oss alle.

Sjå vegadresse-status i kommunene i sorterbar tabell.

Ei oversikt 31. august i år syner fylgjande:

  • 64 kommuner har full dekning av vegadresser
  • 213 kommuner nærmer seg ... det vil si at de har en andel vegadresser på mellom 90 og 99,9%
  • 90,77% vegadresser i landet
  • 10 kommuner helt uten vegadresse
  • 4,36% av landets boliger mangler vegadresse
  • 26,71% av landets hytter mangler vegadresse
  • 130 928 personer uten vegadresse

Kartverket fylgjer utviklinga i adresseringsarbeidet nøye. Nettsidene våre vil bli oppdatert med nye statusoversikter kvart tertial. (3 gonger i året).

Status vegadresser i fylkene

Status nedanfor syner oversikten for vegadresser og matrikkeladresser for kvart  fylke per 31. august  2017.

Klikk her for å vise diagram, landsoversikt.

 Nedenfor er ei oversikt som viser fylkesvis status i absolutte tall og i prosenter.

 

Fylke Antall adresser totalt Antall vegadresser Andel vegadresser Antall matrikkel-adresser Andel matrikkel-adresser
Total 2 428 471 2 204 300 90,77% 224 171 9,23%
01 ØSTFOLD 135 249 132 461 97,94% 2 788 2,06%
02 AKERSHUS 212 365 210 385 99,07% 1 980 0,93%
03 OSLO 99 104 98 888 99,78% 216 0,22%
04 HEDMARK 136 990 129 275 94,37% 7 715 5,63%
05 OPPLAND 155 628 146 328 94,02% 9 300 5,98%
06 BUSKERUD 163 168 137 888 84,51% 25 280 15,49%
07 VESTFOLD 111 049 110 415 99,43% 634 0,57%
08 TELEMARK 111 508 105 667 94,76% 5 841 5,24%
09 AUST-AGDER 74 704 68 476 91,66% 6 228 8,34%
10 VEST-AGDER 96 851 87 330 90,17% 9 521 9,83%
11 ROGALAND 194 123 186 650 96,15% 7 473 3,85%
12 HORDALAND 216 811 206 961 95,46% 9 850 4,54%
14 SOGN OG FJORDANE 66 315 39 075 58,92% 27 240 41,08%
15 MØRE OG ROMSDAL 134 821 113 278 84,02% 21 543 15,98%
16 SØR-TRØNDELAG 149 457 129 050 86,35% 20 407 13,65%
17 NORD-TRØNDELAG 81 608 72 782 89,18% 8 826 10,82%
18 NORDLAND 149 486 116 214 77,74% 33 272 22,26%
19 TROMS 88 771 77 742 87,58% 11 029 12,42%
20 FINNMARK 50 463 35 435 70,22% 15 028 29,78%


Status vegadresser for hele landet

Kartverket har i en årrekke arbeidet for at flere skal få vegadresser, og gradvis er matrikkeladresser blitt byttet ut med vegadresser i kommune etter kommune.

Oversikten nedenfor viser vegadressestatus for hele landet fra 2006 og fram til i dag.

DatoTotalt antall adresserMatrikkel-adresseVegadresseProsent vegadresserKommuner med kun
matrikkeladresser
01.01.2017 2 411 860 265 154 2 146 706 89,01 18
04.01.2016 2 385 931 343 877 2 042 054 85,59 33
01.01.2015 2 360 193 442 974 1 917 219 81,23 44
06.01.2014 2 335 523 537 584 1 797 939 76,98 68
03.01.2013 2 310 443 605 946 1 704 497 73,77 75
02.01.2012 2 286 693 655 397 1 631 296 71,34 82
07.01.2011 2 278 282 716 111 1 562 171 68,57 85
15.03.2010 2 261 757 750 493 1 511 264 66,82 94
13.03.2009 2 235 958 778 645 1 457 313 65,18 99
08.01.2007 2 185 452 812 333 1 373 119 62,83 107
09.01.2006 2 169 453 826 398 1 343 055 61,91 115

Tallene viser alle adresser, untatt de som er knyttet til utgåtte bygg. Det betyr at bygninger som er revet, brent eller utgått på annen måte ikke er inkludert i statistikken.

Vegadresser per postnummer

Bring har laget et tabellverktøy som viser antall vegadresser per postnummer. Virksomheter kan for eksempel bruke det til å kontrollere hvor godt adresseregisteret deres er.

Se vegadresser per postnummer på Brings nettside.