Se eiendom er Kartverkets nettløsning for å vise informasjon fra de nasjonale basene matrikkelen og grunnboken. Tjenesten viser en liste over alt som er registrert i grunnboken (tinglyst) og de fleste opplysninger som er registrert i matrikkelen. Opplysninger vist i Se eiendom er gjort tilgengelig for at man kan se opplysninger registrert på sin egen eiendom eller forhold som berører denne. Data fra Se eiendom er ikke ment for kommersiell bruk.

Grunnboken er et register over hjemmelshavere, heftelser og rettigheter tinglyst på eiendommer eller borettslagsandeler. Det kan registreres rettigheter på grunneiendommer, festegrunner og seksjoner, og disse må først være opprettet i matrikkelen. Se eiendom viser en liste over registrerte dokumenter. Selve dokumentet må bestilles fra Kartverket eller andre arkiv.

Matrikkelen inneholder alle eiendommer i Norge med tilhørende bygg og adresser. Se eiendom viser eiendomsgrenser der dette er registrert. For nyere eiendommer vil grensene være oppmålt, for eldre eiendommer kan grenseinformasjonen være mangelfull. Det er kommunen som måler opp grenser og legger disse i matrikkelen. Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn, må ta kontakt med den aktuelle kommunen.

Matrikkelen er nøkkelregister for :

Eiendommer (matrikkelnummer) Kommunenr-Gårdsnr/Bruksnr/Festenr/Seksjonsnr  Eks: 0301-223/60/0/3 (seksjon nr. 3 på en grunneiendom i Oslo)

Adresser. Veg eller matrikkeladresse med ev. bruksenhetsnummer (bolignummer) Eks: Lillogata 5p H0101 eller 49/1 i Austevoll. (adresser er unike innenfor et postnummerområde)

Bygninger. Bygningsnummeret er unikt i Norge

Se eiendom inneholder et søkefelt hvor du kan søke på stedsnavn, adresse eller matrikkelnummer. Tilslag vises fortløpende og du kan velge hvilken eiendom du vil se på. Det er også mulig å zoome seg inn med kart eller flyfoto som bakgrunn. Når en eiendom er valgt kan du se mer informasjon om denne.

Se eiendom virker på de fleste vanlige nettlesere, men er ikke tilpasset håndholdte enheter.

Lær å bruke Se eiendom gjennom vår brukerveiledning