Hopp til innhold

Adresseveileder

3. Adresseringsområde

Et adresseringsområde er et geografisk område som det er naturlig å se på som en samlet enhet i forhold til adressesystemet. Et adresseringsområde kan således være en hel kommune eller felles for hele eller deler av flere kommuner, jf. Figur 3‑1. Omfatter området flere kommuner må det tidlig etableres et samarbeid mellom de involverte kommuner.

Når det kan være aktuelt å etablere adresseringsområder felles for flere kommuner, skyldes dette i første rekke at publikum, utrykningsetater, distribusjons- og transportnæringen mv. oppfatter disse som naturlige enheter geografisk og kommunikasjonsmessig uavhengig av kommunegrenser. Det er derfor viktig at dette samordnes slik at det blir entydighet i adressenavn og at nummereringen følger et felles system innenfor området, jf. kap. 6.

Selv uten at det inngås formell avtale om felles adresseringsområde, kan det være hensiktsmessig at veger som krysser kommunegrenser defineres som samme adresseparsell med samme adressenavn i flere kommuner (men forskjellig adressekode), og med en gjennomløpende adressenummerering, jf. merknaden til matrikkelforskriften § 12. Det må herunder avklares i hvilken kommune nummereringen skal starte.

Skisse viser adresseringsområde som kan omfatte flere kommuner

Figur 3-1 Adresseringsområde kan omfatte flere kommuner.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat