Hopp til innhold

Adresseveileder

5. Adressekode

Hver adresseparsell tildeles adressekode. Adressekode skal være et tall mellom 1000 og 99998, og tildeles fortløpende uavhengig av beliggenheten eller navnet til adresseparsellen. Adressekoden tildeles av kommunen i matrikkelen.

I adresseringsområde som omfatter flere kommuner med adresseparseller som krysser kommunegrenser, gis det forskjellige adressekoder i hver kommune. Med tillegg av kommunenummer vil adressekoden være nasjonalt entydig. Utgåtte adressekoder skal ikke brukes på nytt. Ved endring av adressenavn på en adresseparsell, beholdes adressekoden.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat