Hopp til innhold

Adresseveileder

17.6. Samordning ved kommunesammenslåing

Ved kommunesammenslåing må en se til at kommunenes adressesystem samordnes. Allerede i forhandlingene om sammenslåing og i sammenslåingsavtalen bør en ta stilling til harmonisering av kommunenes adressesystem og utpeke ansvarlig instans for dette arbeidet. Samordningsbehovet oppdages som regel tidlig ved organiseringen av samarbeidet mellom beredskapsetatene og kommunene. I slike situasjoner og ved andre justeringer av kommunegrenser, bør det settes i verk et prosjekt som har som oppgave å harmonisere adressene i berørte kommuner. I det minste bør følgende forhold klarlegges:

  • doble adressenavn
  • adressenummerering over den gamle kommunegrensen
  • eventuelle forskjeller i prinsipper for adressenummerering
  • eventuelle lokale forskrifter
Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no