Hopp til innhold

Adresseveileder

16. Melding om nye, endrede og slettede veger og adresser

Alle føringer i matrikkelen på veger og adresser hentes via grensesnitt til Det sentrale folkeregisteret (DSF), Statistisk sentralbyrå (SSB), Posten Norge, Norge Digitalt partene (ND) og Ambita AS.

DSF formidler adresser videre til bl.a. banker og forsikringsselskap, og Ambita AS til sine kunder. Det er opp til den enkelte mottaker å avgjøre hvor ofte adressedata skal hentes.

AMK-sentralene er parter i Norge digitalt og kan få data direkte fra matrikkelen, enten løpende via et brukergrensesnitt/API, eller som månedlige uttrekk. AMK-sentralenes systemleverandør benytter seg pr. i dag av de månedlige uttrekkene.

Kommunene er ikke pliktig å informere eksterne adresseregistre utover føringene som er utført i matrikkelen, men det er kjent at store adressebrukere setter pris på tilleggsinformasjon om massive og/eller komplekse endringer. Som eksempel kan nevnes overgang fra matrikkeladresser til vegadresser i større områder, og omnummerering av veger. I slike tilfeller har ofte kommunen laget dokumentasjon til eget bruk som eventuelt kan sendes. For å unngå manuelle utsendinger bør kommunene kunne formidle adresseinformasjon via en nyhetsbrevordning med henvisning til kommunens nettside hvor nye veger med adressenavn og adressenummer kan søkes fram.

Posten Norge har en felles mailadresse (adresseajourhold@posten.no) som kommunene skal bruke ved direkte kontakt med Posten både med hensyn til informasjon og spørsmål knyttet til adresser.

Det må ellers legges til grunn at profesjonelle leverandører av navigasjonstjenester og brukerne av disse har ajourføringsrutiner for adresser.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat