Hopp til innhold

Adresseveileder

15. Uttalerett og klage

15.1. Uttalerett

Etter matrikkelloven § 21 skal de som blir berørt av adressetildelingen, gis anledning til å uttale seg. Det understrekes at dette er en uttalerett, men ingen plikt. Det bør settes en passende frist for uttalelse. Forøvrig vises til matrikkelforskriftens § 50 sjuende ledd med merknader.

15.2. Klage

Det er viktig i adresseforvaltningen å skille mellom

  • klage som gjelder selve adressetildelingen
  • klage som gjelder valg av navn i adressesammenheng
  • klage som gjelder skrivemåten av navn

Klage over selve adressetildelingen er hjemlet i matrikkelloven § 46 bokstav f, jf. matrikkelforskriften § 22, og klageinstans er fylkesmannen. Klagen skal sendes via kommunen, som eventuelt kan gi klageren medhold.

Valg av navn er et vanlig kommunalt vedtak som ikke er gjenstand for formell klage. Dette vil til vanlig være bestemt i god tid før selve adressetildelingen.

Klage over skrivemåten av navn reguleres av stadnamnlova § 10, hvor det blant annet fremgår hvem som har klagerett. Vedtak av skrivemåte vil til vanlig være avgjort i god tid før selve adressetildelingen og klageinstans vil være en sentral klagenemd for stedsnavn. Klagen skal sendes via vedtaksorganet.

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat