Hopp til innhold

Adresseveileder

12. Adresseringsoppsett, forkortinger, mv.

Skrivemåten av stedsnavn i adressesammenheng skal følge regelverket i lov om stadnamn, jf. nærmere omtale i kap. 6. I denne forbindelse skal alle stedsnavn skrives fullt ut, uten forkortinger. På skilt og andre sammenhenger kan det imidlertid være nødvendig og hensiktsmessig å foreta en forkorting av det fulle stedsnavnet. Ved registrering av adressenavn med mer enn 22 posisjoner i matrikkelen, skal det også registreres en forkortet versjon. Det er hensiktsmessig å følge et standardisert oppsett for presentasjon av adresser. Dette er nærmere omtalt nedenfor.

12.1. Forkorting av navn

Generelt vises til Språkrådets veiledning i forkorting av ord (www.sprakrad.no under skriveregler og grammatikk).

Ut fra dette vil de mest aktuelle være:

  • gate, gaten, gata: g.
  • vei, veg, veien, vegen: v.
  • terrasse: terr.
  • plass: pl.

Adressenavnendelser forkortes først. Dersom dette ikke er nok forkortes tittel/navn i tillegg eller i stedet.

For personnavn i adresser bør følgende legges til grunn:
Tittel forkortes først.
Fornavn forkortes så.
Etternavn skal som hovedregel ikke forkortes.

Det skal være punktum bak forkorting av tittel og mellomrom etter punktum. Det skal være punktum bak forkorting av fornavn, men her skal det ikke være mellomrom dersom det er flere fornavn. Det skal være mellomrom foran etternavnet.

Eksempler:
Dr. Martha Persens gate
Th. Kittelsens vei
P.A. Munchs gate.

12.2. Presentasjonsregler

I vanlig løpende tekst presenteres en vegadresse slik:
Storgata 20: Ett mellomrom mellom adressenavn og adressenummer.
Storgata 20B: Ikke mellomrom mellom tall og bokstav i adressenummer.

En vegadresse med adressetilleggsnavn presenteres slik:
Heggen, Vikavegen 225: Adressetilleggsnavnet, komma og ett mellomrom før vegadressen.

En vegadresse med bruksenhetsnummer og adressetilleggsnavn presenteres slik:
Heggen, Vikavegen 225-H0304: Adressetilleggsnavnet, komma og ett mellomrom før vegadressen, bindestrek og bruksenhetsnummeret.

I vanlig løpende tekst presenteres en matrikkeladresse slik:
Hovden, 37/15: Adressetilleggsnavn el. matrikkeladressenavn + komma og ett mellomrom før gnr/bnr.
Hovden, 37/15/3: Adressetilleggsnavn el. matrikkeladressenavn + komma og ett mellomrom før gnr/bnr/fnr.
Hovden, 37/15/3-2: Adressetilleggsnavn el. matrikkeladressenavn, komma og ett mellomrom før gnr/bnr/fnr-unr.
Hovden, 37/15-5: Adressetilleggsnavn el. matrikkeladressenavn, komma og ett mellomrom før gnr/bnr-unr.

En matrikkeladresse med undernummer, bruksenhetsnummer og adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn presenteres slik:
Hovden, 37/15/3-2-H0402: Adressetilleggsnavn el. matrikkeladressenavn, komma og ett mellomrom før gnr/bnr/fnr-unr-bruksenhetsnummer.

12.3. Postadressen

Postadressen består av vegadressen pluss tilhørende postnummer og poststedsnavn. Eiendommer uten vegadresse benytter et stedsnavn pluss tilhørende postnummer og poststedsnavn som postadresse. Stedsnavnet som benyttes i postadresse uten vegadresse er i mange tilfeller eiendommens matrikkeladressenavn.

Mer informasjon om postadresser finnes på Posten Norges nettsider: www.posten.no

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.45
32 11 80 00
post@kartverket.no
 

Chat