Hopp til innhold

Adresseveileder

11.3.5. Henvisningsskilt

Henvisningsskilt brukes for å vise hvilke adresser som hører til det området som henvisningsskiltet viser til. Henvisningsskilt bør brukes ved sidegrener slik at det er enkelt å se hvilke adresser som hører til den avledede vegen, eller til adresseobjekt som ligger slik til at det blir enklere å finne fram når det er satt opp et slikt skilt.

 

henvisningsskilt med adressenavnskiltFigur 11‑11 Henvisningsskilt med adressenavnskilt.

 

 

 

Før en setter opp henvisningsskilt bør en vurdere om det er bedre å omadressere for å få en klarere adressesituasjon.

 

Henvisningsskiltene kan utformes i to alternativ; enten lik kvartalsskilt eller angitt med pil, se figur nedenfor. I mange tilfeller vil det ikke være nødvendig å ta med adressenavnskiltet.

 

skilt uten adressenavnskiltFigur 11‑12 Henvisningsskilt uten adressenavnskilt.

 

 

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å ta med et tillegg om partall eller oddetall, se figur nedenfor.

 

skilt med tilleggsopplysningerFigur 11‑13 Henvisningsskilt med tilleggsopplysning.

 

Til toppen

Trenger du hjelp med denne siden?

Kontakt oss

Telefon 08.00-15.00
32 11 80 00
post@kartverket.no