Hopp til innhold

Hvordan sende inn tinglysingsdokumenter som gjelder personer med hemmelig adresse?

Ved behandling av graderte dokumenter må vi som offentlig organ følge reglene i Beskyttelsesinstruksen. Et tinglysingsdokument som gjelder en person med skjermet adresse vil være et gradert dokument etter instruksen.

For å sikre riktig saksflyt oppfordrer vi også innsendere til å følge retningslinjene fra instruksen. Det betyr at dokumentet pakkes i en indre konvolutt, merket med «fortrolig». Konvolutten pakkes i en ny konvolutt som adresseres til det aktuelle tinglysingskontoret, Hønefoss eller Ullensvang.

Dokumenter som gjelder personer med beskyttelsesgrad «strengt fortrolig» bør sendes med bud, eller som rekommandert post.