Hopp til innhold

Kan alle typer rettigheter transporteres?

I grunnboken kan man i utgangspunktet tinglyse transport av alle typer rettigheter, for eksempel et pantedokument, et utlegg, en leierett, en bruksretter osv. Det er den som er angitt som rettighetshaver i grunnboken som er legitimert til å disponere over rettigheten, men han må selvfølgelig holde seg innenfor de rammene som avtalen og eventuelt lovverk setter.

Les mer om transport av rettigheter.

Les mer om transport av pantedokument.

Les mer om transport av festekontrakt.

Les mer om transport av fallrettighet.