Hopp til innhold

Skal verdien av melkekvote tas med i grunnlaget for dokumentavgift?

Ja, melkekvote som hører til en landbrukseiendom skal tas med i vurderingen når man fastsetter salgsverdien for landbrukseiendommen. Salgsverdien, også kalt markedsverdien, skal oppgis som grunnlag for beregning av dokumentavgift ved tinglysing av eierskifte.