Hopp til innhold

Hva skal oppgis som avgiftsgrunnlag dersom kun en del av en eiendom overføres?

Avgiftsgrunnlaget for dokumentavgiften er salgsverdien av den delen av eiendommen som overføres. Eksempelvis, dersom kun halvparten av eiendommen overføres, skal halvparten av eiendommens totale salgsverdi oppføres som avgiftsgrunnlag.