Denne siden er i første rekke rettet mot utviklere som vil bruke tjenesten i egne løsninger. Ønsker du bare å søke etter en adresse eller et stedsnavn, kan du søke på norgeskart.no (stadnamn) eller Se eiendom. Er du interessert i å laste ned datasett med adresser eller stedsnavn, kan du gå videre til nedlastingsportalen vår, Geonorge,

Søketjenester er tjenester som gir mulighet for å søke i registrerte datasett som for eksempel stedsnavn eller adresser. Søkene kan spesifiseres og returnerer kun elementer som stemmer med søkekriteriene. Kartverket leverer søketjenester som kan benyttes fritt i henhold til gjeldende vilkår for bruk.

Søk i adresseregisteret

Her er tjenesten dokumentert
Rest-URL til tjenesten

Søk i stedsnavnregisteret

Dette søket benyttes for å hente frem data om ett eller flere stedsnavn. Disse dataene hentes fra Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Her er tjenesten dokumentert.

Hurtigsøk på stedsnavn

Dette indekserte søket går mot en kopi av Sentralt stedsnavnregister i form av en Lucene-indeks, optimalisert for hastighet, for å gjøre søket egnet for ”Typeahead”-funksjonalitet. Les veiledning for hurtigsøk-tjenesten (pdf).

URL til SOAP WSDL for tjenesten

Rest-URL til tjenesten

Bruksområder

Søketjenestene inn mot Sentralt stedsnavnregister kan være grunnlag for navnesaksbehandling etter lov om stadnamn. De egner seg for bruk i digitale løsninger for navneforskning, navigasjon på land og sjø, søkemedium i interaktive kart og som grunnlag for stedsnavnsøk i kartløsninger på nettet.

Søketjenesten for adresser henter data fra matrikkelen, Norges offisielle register for adresser og egner seg for nettløsninger hvor oppdaterte adresser er viktig. Det kan både være løsninger for profesjonelle og et bredere publikum.