Terrengmodeller gir muligheter for avanserte analyser og visualisering av topografien.

Terrengmodeller på land teller høyde i meter fra NN1954, tilnærmet lik middelvann. Terrengmodeller i sjø regner dybder i meter fra sjøkartnull. Unntaket er terrengmodeller lengre ut i havområdene, disse regner dybder i meter fra middelvann. 

Verdien for sjøkartnull er lavere enn middelvann, men denne verdien varierer fra omtrent ingen forskjell sør i landet, til to meter i nord i Norge. Det vil si at det er et belte, tørrfallsområde, som ikke dekkes av terrengmodellene.

Terrengmodeller av havbunnen

Terrengmodeller av havbunnen egner seg til fremstilling av topografiske kart, geografiske analyser, 3D-visualisering, fremstilling av skyggerelieff etc. Visualisering av havbunnslandskap kan blant annet gi grunnlag for planlegging i forbindelse med marine konstruksjoner, offshorevirksomhet, kartlegging av habitat og geologi, og forskning.

Terrengmodeller av havbunnen kan bestilles via Kartverkets sjødivisjon. Bestilling sendes på e-post til sjodata@kartverket.no. 

Terrengmodeller på land

Terrengmodeller av land egner seg til beregning av terrenghellinger, terrengprofiler, masseberegning og kartlegging av skredutsatte områder. Terrengmodellen brukes også i flysimulatorer og til å finne dekningsområder for radar, TV og mobiltelefon. Terrengmodeller er helt nødvendig for geometrisk korrigering i produksjon av ortofoto.

Landsdekkende terrengmodeller kan lastes ned gratis på data.kartverket.no

Se hvilke digitale terrengmodeller (DTM) Kartverket har tilgjengelig i lenkelisten under.