Et rasterkart er ikke laginndelt, og kan derfor ikke brukes til å skille ulike temalag.

Rasterdata er en flatedekkende beskrivelse av et avgrenset område. Dataene er delt opp i et rutenett (grid). De enkelte rutene kalles ofte piksel eller billedpunkt.

Hvert piksel gir informasjon om fargene. De ulike fargeverdiene beskriver terrenget i ruta (gridet), for eksempel:

  • I et landkart kan det være en vei, skog eller bygning etc.
  • I et sjøkart kan det være sjøtone, tørrfall, lyktesektor, rørledning etc.

Et rasterkart gir ingen informasjon om hvilket objekt (for eksempel et fyr eller jernbanespor) billedpunktene tilhører.

Bruksområder

Rasterkartene kan benyttes ved kartframstilling, som bakgrunnskart for andre tema og i karttjenester på internett (WMS-tjenester).

Rasterdata krever større minne i datamaskinen, filene tar mye større plass enn tilsvarende vektordata.

Nedlasting/bestilling

Landkart i raster (ikke N5) kan lastes ned gratis på Geonorge.no
Sjøkart i raster kan bestilles via våre forhandlere.

Se hvilke rasterkart Kartverket har tilgjengelig i lenkelistene under.