Hopp til innhold

Grensedata

Kartverket har opne datasett med administrative grenser - riksgrensene, fylkes- og kommunegrenser, grunnkrinsar og maritime grenser.

Riks-, fylke- og kommunegrenser som vektordata tilpasset bruk i målestokk 1:5 000 til 1:10 000 000

Les mer

Grunnkretser som vektordata tilpasset bruk i målestokk 1:1 000 til 1:100 000

Les mer

Vektordata tilpasset bruk i målestokksområdet 1:10 000 til 1:30 000 000

Les mer

Les meir om grenser og administrative einingar i kunnskapsdelen av kartverket.no.

Les mer