Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 30 Nov 2016

  Kartverket lanserer et nytt fagsystem for elektronisk tinglysing 18. april 2017. For å sikre en smidig overgang til den nye hverdagen, med enda raskere tinglysingsprosess, opphører praksisen med utlån...

 • 21 Nov 2016

  Kartverket har det siste halvanna året skanna og lagt ut over 20.000 historiske flyfoto frå heile landet på nettet.

 • 8 Nov 2016

  – Dette er eit fundament for den blå økonomien, seier direktør Birte Noer Borrevik i sjødivisjonen i Kartverket. Eit nasjonalt kartleggingsprogram som skal dekke heile den norske kystsona er føreslått...

 • 1 Nov 2016

  Staten frigir alle høgdedata som blir samla inn når heile landet no blir laserskanna frå fly.

 • 30 Okt 2016

  Vinnarane av #hack4no 2016 vil redde reinsdyr, formidle matoppskrifter med svartelista artar, invitere til trolljakt, hjelpe deg med å finne bussen og gjere bilturen interessant.

 • 27 Okt 2016

  Med staselig stemning og rød løper ble ny testløsningen for matrikkel feiret på Kartverket i Hønefoss. Prosjektgruppa jobber hardt og står på. Det er viktig å markere og å feire, uansett hvor fremover...

 • 3 Okt 2016

  Kartverket har gjennom prosjektet med kommunereformen samarbeidet tett med statlige og kommunale virksomheter. En av disse er Arkivverket som i september lanserte sin veileder om dokumentasjonsforvalt...

 • 30 Sep 2016

  Ved innføring av elektronisk tinglysing vil alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Grunnboksutskriften vil bli utformet med en sammenstilling av alle tingly...

 • 30 Sep 2016

  Ved innføring av elektronisk tinglysing vil alle tinglyste dokumenter bli returnert sammen med en bekreftet grunnboksutskrift. Grunnboksutskriften vil bli utformet med en sammenstilling av alle tingly...

 • 29 Sep 2016

  Snart kan du få være testpassasjer i en selvgående buss på Hønefoss.

 • 15 Sep 2016

  Juridisk tjeneste arrangerte eiendomsrettsseminar for syvende gang den 7. og 8. september. Seminaret samlet 250 deltagere i kongesalen på Sundvolden hotell, og det ble to dager fulle av faglig påfyll ...

 • 5 Sep 2016

  KS lanserer FoU-rapporten «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing». Rapporten er skrevet av PA Consulting på oppdrag fra KS, og tar for seg konsekvenser og utfordringer i det digitale bildet ...

 • 24 Aug 2016

  12 statlige etater og virksomheter blir med på årets store hackathon med åpne data fra offentlige sektor den siste helgen i oktober.

 • 11 Aug 2016
  Posisjonstjenester

  Styrking av geodesi i FN

  Kartverket lenke hit

  FN styrker det globale samarbeidet om jordobservasjon og etablerer en underkomité for geodesi.

 • 11 Jul 2016

  Siste helg i juni holdt Antarktisutvalget fra IHO sitt 14. konferansemøte. Fra sjødivisjonen stilte direktør for sjødivisjonen Evert Flier sammen med Noralf Slotsvik og Gudmund Jønsson.

 • 4 Jul 2016

  Tinglysingen har rundt 80 sommervikarer som holder tinglysingshjulene i gang – sommer etter sommer!

 • 4 Jul 2016
  Kommunereform

  Nye Sandefjord er i rute

  Kartverket lenke hit

  Det nærmer seg første kommunesammenslåing i årsskiftet 2017. Med bare seks måneder igjen til Sandefjord, Andebu og Stokke blir Nye Sandefjord, er Kartverket godt involvert i arbeidet som gjøres. I slu...

 • 4 Jul 2016

  Stadig vekst i både kvalitet og bruk av posisjonstjenestene. I løpet av 2015 ble 40 stasjoner i Sør-Norge oppgradert, slik at de kan ta imot signaler fra både GPS, Glonass og Galileo.

 • 1 Jul 2016

  Kartverkets lanserer hoydedata.no, en ny nettløsning for lagring, innsyn og nedlasting av høydedata.

 • 29 Jun 2016

  ​​​​​​​Det var utelukkende positive innspill og tilbakemeldinger under lanseringen av de nye marine grunnkartene fra Søre Sunnmøre som fant sted 8. juni. En festdag for Kartverket, de andre samarbeids...