Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 16 Aug 2018
  Kartverket Molde

  SFKB i Møre og Romsdal

  Kartverket lenke hit

  I løpet av dei 6 første månadane i år har 5 nye kommunar i Møre og Romsdal tatt i bruk Sentral FKB. Sentral FKB er no i bruk i 19 av 36 kommunar i fylket.

 • 16 Aug 2018
  Kartverket Molde

  Kartleggingsprosjekta 2018

  Kartverket lenke hit

  Vellukka fotosesong: Begge Geovekst-prosjekta er ferdig fotografert. Kva for område som er med i år, og kven som fekk oppdraga finn du her.

 • 31 Jul 2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga ut en ny versjon av spesifikasjon for kommunalt planregister 1. juli.

 • 29 Jun 2018

  Startskuddet for kommune- og regionsammenslåingene som fullføres 1. januar 2020, går allerede i juli 2018: Det tar 18 måneder å forberede og gjennomføre alle tekniske endringer som følger av en kommun...

 • 28 Jun 2018
  Kartverket Bodø

  SFKB i Nordland

  Kartverket lenke hit

  10 av fylkets 44 kommuner i Nordland oppdaterer direkte i Sentral Felles Kartdatabase (SFKB). Ytterligere 9 kommuner tar i bruk SFKB i løpet av høsten 2018.

 • 26 Jun 2018

  Å djupnekartlegge på grunt vatn er ei utfordring. Kartverket har for fyste gong testa laserkartlegging av kystsona i storskala. Resultat og data frå prosjektet er no tilgjengeleggjort for allmennheita...

 • 20 Jun 2018
  Kartverket Hamar

  Adressering i Hedmark og Oppland

  Kartverket lenke hit

  Arbeidet med adressering er kommet langt i Hedmark og Oppland, men noen kommuner har et stykke igjen før målet er nådd.

 • 18 Jun 2018

  I forbindelse med varslet flomtopp fra 12. mai på Østlandet tok NVE kontakt med geovekstsekretariatet om en mulig aktivering av avtalen om flybåren datafangst i krisesituasjoner.

 • 14 Jun 2018

  Deltakere fra Kartverket, Havforskningsinstituttet og Norges geologiske undersøkelse har siden 31. mai vært om bord i MS «Hydrograf» for å undersøke forekomster av miljøgifter i Sklinnadjupet.

 • 6 Jun 2018

  - Åpningen av et nytt moderne jordobservatorium i Ny-Ålesund er et stort sprang for sikrere kunnskap om globale endringer. Observatoriet vil gi avgjørende kunnskap om verdens miljøutfordringer og bidr...

 • 4 Jun 2018

  Sol og blå himmel er akkurat det vi treng når vi tar flyfoto. Årets sesong har difor fått ein knallstart. Kanskje blir din hage fotografert i år?

 • 30 Mai 2018

  Kartverket er vertskap for en av de største nettverkskonferansene innen geodesi på Svalbard 3.-9. juni. Forskerne er eksperter på hvordan jordas plassering og rotasjon i verdensrommet påvirker globale...

 • 25 Mai 2018

  Overgangen til nytt vertikalt datum, NN2000, er gjennomført i Møre og Romsdal. Nokre kommunar måtte vente lenge på transformasjonsformelen, men siste kommune gjekk over i mars månad.

 • 3 Mai 2018

  Kake, blomster og vafler må til når Modum og Krødsherad kommuner ble kåret til kommuner nummer 250 som har koblet seg på sentral felles kartdatabase (SKFB). For kommunene betyr dette ferske kartdata, ...

 • 3 Mai 2018

  Kartverket har gått gjennom de nye personvernreglene og vil gjennomføre alle nødvendige tiltak for å være klar når loven trer i kraft.

 • 3 Mai 2018

  Nye Asker og Nye Namsos kommuner skal se dagens lys 1. januar 2020. De digitale forberedelsene er godt i gang.

 • 3 Apr 2018

  Heile Noreg skal laserskannast i det største landkartleggingsprosjektet her til lands nokonsinne. No er nær halvparten av laserskanninga gjennomført.

 • 26 Jan 2018

  En evaluering av det offentlige kartgrunnlaget (DOK) konkluderer med at det er betydelige utfordringer knyttet til kvalitet og egnethet. Statlige etater oppfordres til å legge en plan for forbedringer...

 • 2 Jan 2018

  Datasett av kystsona på søre Sunnmøre er no tilgjengeleg på hoydedata.no. I januar 2018 vil det kome eit oppdatert datasett med mindre støy, samt terrengmodell for dei djupe sjøområda.

 • 29 Nov 2017

  FNs underkomite for geodesi er nå formelt stiftet. Arbeidet med å sikre grunnlaget for all stedfesting går videre med stormskritt.