Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 9 Nov 2018
  Kartverket Skien

  Geodataplan vedtatt!

  Kartverket lenke hit

  Geodataplanen for Vestfold og Telemark 2019-2022 ble vedtatt i møte i Geodatautvalget 30.oktober. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

 • 1 Nov 2018

  – Kva område som er utsatt for flom eller korleis byane bør planleggast, er avhengig av oppdatert geografisk informasjon. Tilgang på geodata er avgjerande for at vi skal kunne handtere klimaendringar ...

 • 1 Nov 2018

  Ved kommende årsskifte blir det flere endringer av norgeskartet som følge av kommune- og regionreformene. Kommunegrenser flyttes, og det påvirker ikke bare kartet, men også innbyggerne i de aktuelle o...

 • 31 Okt 2018

  Kartverkets tekniske plattform for matrikkelendringer vil kun inneholde kommuner som berøres av kommune- og regionreformene.

 • 30 Okt 2018

  Etter flaum i Skjolden i Luster kommune søndag 14. og måndag 15. oktober har NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat) tatt initiativ til datainnsamling etter avtale om datafangst i krisesituasjonar...

 • 30 Okt 2018

  Kommunene er stort sett godt i gang, men fortsatt gjenstår mye jobb på IKT-siden for kommuner som står foran enten kommunesammenslåing eller blir påvirket av fylkessammenslåing i 2020.

 • 12 Okt 2018

  Ein ny grenseavtale med Russland blei underteikna i Moskva 26. september. Kartverket har bidratt med grenseoppgang, flyfoto, ortofoto, feltarbeid og i arbeidet med sluttdokumenta til avtalen.

 • 28 Sep 2018

  Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke. Kartverket, KS og Difi inviterer kommunene og IT-leverandører til workshop i desember for å legge alle mulighetene og utfordringene på bord...

 • 21 Sep 2018

  I underkant av 200 personer deltok under årets eiendomsrettseminar på Sundvolden Hotel. Seminaret gikk over to dager og er det niende i rekken.

 • 13 Sep 2018

  Har du en ide som kan bli en app eller en bedrift – og trenger data og eksperthjelp? Kartverket og 11 andre statlige etater og virksomheter stiller nå opp i to dager for å hjelpe deg å realisere ideen...

 • 9 Sep 2018

  1,6 millioner papirkart med tilhørende datasett skal sikre at miljøet og lokalsamfunn skånes mest mulig under den store Nato-øvelsen i høst.

 • 3 Sep 2018

  Sommaren er på hell, og tal frå tinglysinga viser god aktivitet gjennom sommarmånadane. Arbeidet med kvalitet og effektivitet gir resultat.

 • 31 Aug 2018

  Kommunene er fornøyd med sentral felles kartdatabase (sentral FKB), viser brukerundersøkelse.

 • 31 Aug 2018

  Kartverket har satsa tungt på stadnamn det siste året. Bunken med ubehandla stadnamnsaker er kraftig redusert.

 • 29 Aug 2018

  Frå 1. oktober vil Kartverket berre ta imot elektronisk faktura i EHF-format, og ikkje faktura på papir eller pdf.

 • 29 Aug 2018

  Kartverket lanserer nå satellittnavigasjonssystemene Galileo og Beidou i CPOS-tjenesten. For brukerne betyr dette bedre satellittdekning og flere signaler.

 • 27 Aug 2018
  Kartverket Stavanger

  Status for adressering i Rogaland

  Kartverket lenke hit

  Kommunane i Rogaland har jobba godt med adressering dei seinare åra. Med unnatak av enkelte kommunar er det hovudsakleg veglause område som står att, før ein nærmar seg 100% vegadresser i fylket.

 • 21 Aug 2018
  Kartverket Bodø

  Ny medarbeider i Bodø

  Kartverket lenke hit

  Erik Røstad er vår nye medarbeider ved Kartverket Bodø. Han begynte her 20. august.

 • 20 Aug 2018
  Kartverket Stavanger

  Ny medarbeider i Stavanger

  Kartverket lenke hit

  Roar Haugland bor på Ullandhaug i Stavanger, og begynte å jobbe ved kartkontoret i Stavanger 13. august.

 • 16 Aug 2018
  Kartverket Molde

  SFKB i Møre og Romsdal

  Kartverket lenke hit

  I løpet av dei 6 første månadane i år har 5 nye kommunar i Møre og Romsdal tatt i bruk Sentral FKB. Sentral FKB er no i bruk i 19 av 36 kommunar i fylket.