Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 17 Jun 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  Leder for Fylkesgeodatautvalget valgt

  Kartverket lenke hit

  Håkon Løvli fra Drammen kommune er valgt som leder i FGU for Oslo og Viken fylker. Dette og andre saker kan du lese mer om i referat fra møtet 20. april.

 • 9 Jun 2020

  Referat fra årets første møte i GU for Agder er tilgjengelig. Her kan du blant annet lese om ny status for pågående geovekstprosjekter, FDV-samarbeidet og se hvem som er medlemmer i utvalget.

 • 9 Jun 2020

  Sjøkart nr. 92 Karlsøy - Flatværet - Gåsan i Troms og Finnmark, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nye dybdedata i Kristoffervalen.

 • 8 Jun 2020
  Kartverket Innlandet

  Status adressering

  Kartverket lenke hit

  Arbeidet med adressering er kommet langt i Innlandet fylke. Per mai 2020 er det 98,6 % dekning av vegadresser.

 • 8 Jun 2020

  Basisdatautvalget og Plan- og temadatautvalget for Trøndelag har begge hatt møter i mai. Referatene er nå tilgjengelig.

 • 5 Jun 2020

  Fritidsbåtsalget skyter til værs og mange nye båtførere skal kaste loss for første gang. Kartverket gir deg verktøyene for en bedre og sikrere seilas i sommer!

 • 28 Mai 2020

  Skal man ha vekst på kysten må man begynne fra bunnen. Nye marine grunnkart blir et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling langs kysten vår.

 • 27 Mai 2020

  Stavanger-kysten var først ut da Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskningsinstituttet markerte oppstart av et omfattende kartleggingsprogram for sjøbunnen denne uken.

 • 26 Mai 2020

  Ny sjømåling på Svalbard medfører utgivelse av ett nytt kart (nr. 538) og nye utgaver av tre andre (532, 533 og 540). De nymålte områdene er i Wijdefjorden og i Storfjorden. Dette gjør tidligere utgav...

 • 26 Mai 2020

  Havnekart nr. 477 som dekker Farsund havn og innseiling, er gitt ut i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgaven inneholder nye dybdedata etter fjerning av grunner ...

 • 25 Mai 2020
  Kartverket Trøndelag

  God framdrift i kartleggingsprosjektene!

  Kartverket lenke hit

  Årets fem kartleggingsprosjekt i Trøndelag dekker til sammen åtte kommuner. Se oppdatert status for årets kartleggingsprosjekt i fylket.

 • 25 Mai 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  Basisdatautvalg for Oslo og Viken opprettet

  Kartverket lenke hit

  Utvalget skal i hovedsak arbeide med samordning av basis geodata i fylkene. Medlemmene i utvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylkene.

 • 21 Mai 2020

  Kartverket tok på sitt tekniske vedlikehold 30. april inn fem nye stasjoner i sitt PGS-nettverk. Nå vil brukere av posisjonstjenestene oppleve enda mer presis oppmåling og høyere robusthet.

 • 20 Mai 2020

  «Symboler og forkortelser i norske sjøkart – INT 1» er et nødvendig hjelpemiddel for å forstå sjøkart. Oppdatert versjon kan lastes ned gratis.

 • 19 Mai 2020
  Kartverket Vestland

  Årets Geovekstprosjekt er i gang

  Kartverket lenke hit

  Det er starta opp fire Geovekstprosjekt i 2020. I prosjekta vert det utført flyfotografering og laserskanning. Kartdataene inngår i det offentlege kartgrunnlaget i Vestland fylke.

 • 4 Mai 2020

  Kartverket leverer nå data om jordklodens bevegelser fra den første av to antenner ved Norges nye geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard. Dette skjer i parallell drift med det gamle obs...

 • 4 Mai 2020

  Detaljert dybdeinformasjon fra Kartverket ble brukt og testet med suksess da verdens største løftefartøy Sleipnir seilte inn til Haugesund i april.

 • 28 Apr 2020

  Referat fra vårens PTU-møte er no tigjengeleg. Møta vart halde på Skype grunna Koronasituasjonen.

 • 27 Apr 2020

  Bra vær og tidlig snøsmelting har gjort at flyvning allerede er fullført for det sydligste av Innlandets prosjekter. Vi er også godt i gang med skråbilder.

 • 27 Apr 2020

  I år er det seks kartleggingsprosjekt i Viken fylke. Prosjektene dekker til sammen 28 kommuner. Les videre for å se hvilke.