Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 22 Okt 2019

  For å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene, stenges matrikkelen og grunnboken for brukerne i gitte perioder i desember 2019. Dette får konsekvenser f...

 • 21 Okt 2019

  De fem kartleggingsprosjektene er ferdig fotografert og dataene publisert. I tillegg er det utført skanning på 1 blokk under Nasjonal detaljert høydemodell (NDH).

 • 21 Okt 2019

  På det konstituerende møtet 11.9. var medlemmene fra tidligere FGU-er samlet. Her ble blant annet innspill til geodataplanen gjennomgått. Valg av leder for FGU Oslo og Viken blir på vårmøtet i 2020.

 • 18 Okt 2019
  Kartverket Bergen

  Geodataplan for Vestland fylke

  Kartverket lenke hit

  Geodataplanen med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Vestland fylke 24. september 2019. Planen gjeld for fire år og vert revidert årleg.

 • 17 Okt 2019

  Hovudseriekart nr 9 Lillesand - Ny-Hellesund er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Ny utgåve inneheld mange nye lykteendringar.

 • 17 Okt 2019

  Hovudseriekart nr 129 Halsafjorden - Surnadalsøra er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Ny utgåve inneheld ein del nye lykteendringar.

 • 15 Okt 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Ny medarbeider på plass i Vadsø

  Kartverket lenke hit

  Steinar Ittelin er vår nye medarbeider på kontoret i Vadsø. Han har solid erfaring innen matrikkel, en kompetanse han får god bruk for også i Kartverket Troms og Finnmark.

 • 14 Okt 2019

  Kartverkets årlige seminar ble avholdt 4.- 5. september, og samlet over 300 deltakere til to interessante dager med faglig påfyll og sosialt samvær.

 • 8 Okt 2019
  Kartverket Hamar

  Ny geodataplan for Innlandet

  Kartverket lenke hit

  Geodataplanen for Innlandet 2020-2023 har vært til behandling i Fylkesgeodatautvalget, og vedtatt plan er nå publisert.

 • 7 Okt 2019

  Et nytt nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» er en realitet når regjeringen bevilger 13,8 millioner kroner i 2020 til oppstart i tre pilotområder langs norskekysten.

 • 2 Okt 2019

  Overseilingskart nr 507 (INT 9313) som dekker farvatn nord på Svalbard er utgjeve i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Nye data er tilført kartet for områder i Hinlopenstre...

 • 1 Okt 2019

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup vitja Kartverkets hovudkontor på Hønefoss tysdag 1. oktober. Han fekk mellom anna sjå korleis Kartverket no jobbar for at privatpersonar skal kunne tinglyse papi...

 • 27 Sep 2019

  Her er tidslinjen Kartverket har satt for slipp av datasett før de nye kommune- og fylkesstrukturene trer i kraft fra 1. januar 2020. Datasettene gjøres tilgjengelig på Geonorge.no, det nasjonale nett...

 • 26 Sep 2019
  Kartverket Trøndelag

  Oppstartsmøte for GIS-nettverk

  Kartverket lenke hit

  3. og 4. september var det oppstartsmøte for GIS-nettverk for kommunene i Trøndelag. Målsettingen med nettverket er at kommunene skal få økt kompetanse i bruk av geografisk informasjon, og forbedre p...

 • 24 Sep 2019
  Kartverket Skien

  Evaluering av fagdag plan

  Kartverket lenke hit

  Arbeidsutvalget for plan- og temadata for Vestfold og Telemark tilbakemelding på den nylig avsluttede fagdagen. Dette for å kunne arrangere bedre og mer dagsaktuelle fagdager med plan som tema.

 • 24 Sep 2019
  Kartverket Kristiansand

  Møte i Geodatautvalget for Agder

  Kartverket lenke hit

  Det ble avholdt møte i Geodatautvalget 10. september. Her ble blant annet gjennomgang, status og planer videre tatt opp.

 • 23 Sep 2019

  Utvalgene i Norge digitalt-samarbeidet i Trøndelag har hatt sitt første felles fysiske møte etter at det ble ett Trøndelagsfylke fra 2018.

 • 23 Sep 2019
  Kartverket Trøndelag

  Vellykkete samferdselsdager i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Til sammen 29 deltakere fra 22 kommuner; Bodø inkludert, deltok på fagdager med tema samferdsel 10. og 12.september.

 • 29 Aug 2019

  Det er knappe fire måneder igjen til landet får 43 nye kommuner og 11 fylker. Kartverket ber om at kommuner som skal slås sammen – og kommuner som er berørt av fylkessammenslåingene bretter opp ermene...

 • 28 Aug 2019
  Kartverket Molde

  Stor aktivitet i høst

  Kartverket lenke hit

  Det blir både kurs, fagdag og møter i regi av Kartverket Molde i høst. Følg med i aktivitetskalenderen for detaljer.