Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 30 Mar 2020
  Kartverket Trøndelag

  FDV-årsmøter for Trøndelag 2020

  Kartverket lenke hit

  Før korona-tiltakene ble satt i verk ble to av fire årsmøter avholdt. Etter påske vil Kartverket Trøndelag se på hva vi gjør med de to siste.

 • 25 Mar 2020

  Kartverket har i hele perioden til kommune- og regionreformene hatt en rolle med koordinering og samordning av dataflyten mellom ulike registrer og forvaltningsnivå. Sluttrapport på dette arbeidet er ...

 • 19 Mar 2020

  Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Benytt handlingsrommet i eksisterende regelverk, er Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere. Her er en veiledning om protokol...

 • 17 Mar 2020

  Kartverket opprettholder drift og tilgang til data og tjenester, men enkelte leveranser, som tinglysingsvedtak og oppdateringer i nasjonale fellesløsninger, kan ta mer tid enn normalt.

 • 16 Mar 2020

  Geovekst-forum har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med kvalitetsforbedring av FKB-Vann. Gruppen skal samle og samordne behovene til Geovekst-partene og foreslå kvalitetshevende tiltak og endr...

 • 12 Mar 2020

  Kartverket rigger for å kunne fortsette å tinglyse og levere samfunnskritiske tjenester de nærmeste ukene. Resepsjonen på hovedkontoret i Hønefoss vil være stengt fra fredag 13. mars.

 • 10 Mar 2020

  Ortofoto av flybilder fra FKB-B prosjektet Nordland 2019 er nå tilgjengelig i Norge i Bilder.

 • 6 Mar 2020

  Det nye datasettet er automatisk generert fra N50 Kartdata og egner seg godt som grunnlag for kart og karttjenester i målestokk 1:100 000.

 • 2 Mar 2020

  Arbeidet med å etablere et nasjonalt kunnskapsgrunnlag «Marine grunnkart i kystsonen» i tre pilotområder langs norskekysten er i gang. Samarbeidspartnerne Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og...

 • 2 Mar 2020

  Endeleg er observert vasstand, berekna tidvatn og vasstandsvarsel for Mausund tilgjengeleg på Se havnivå-sidene på kartverket.no.

 • 27 Feb 2020

  I samarbeid med Lantmäteriet i Sverige skal Kartverket gå opp riksgrensen mellom Norge og Sverige på nytt.

 • 26 Feb 2020

  Matrikkel versjon 3.16 kommer i en mer brukervennlig drakt når den blir lansert tirsdag 17. mars.

 • 26 Feb 2020

  – Geodata er avgjørende for utvikling av smarte byer og bærekraftige samfunn. Det var budskapet da Kartverket representerte Norge sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet på FN-konferansen ...

 • 26 Feb 2020

  Norge digitalt i Nordland arrangerte dagskurset «Kart i bygge- og delesaksbehandling» på tre steder i februar. Til sammen 66 deltakere fra kommuner, private firma og regionale etater deltok.

 • 26 Feb 2020
  Kartverket Troms og Finnmark

  33 kilo revet vekk!

  Kartverket lenke hit

  Under årets vintermøte, som ble holdt i Alta, ble 33 kg fylkeskart revet vekk i løpet av konferansen og svært mange av de nærmere ca. 150 deltakere tok med seg ett eller to kart hjem.

 • 24 Feb 2020
  Kartverket Oslo og Viken

  Laserdata - workshop med fokus på flom

  Kartverket lenke hit

  -En workshop fungerer bedre som en læringsarena enn å «sitte alene» på eget kontor. Jeg deltar gjerne på tilsvarende workshop, uttalte Kristine Andreassen fra Rælingen kommune etter workshopen.

 • 24 Feb 2020
  Kartverket Vestland

  Sentral lagring av FKB-data

  Kartverket lenke hit

  Onsdag 12. februar 2020 blei ein milepæl for Vestland fylke. Alle kommunar i fylket oppdaterer no direkte i SFKB.

 • 13 Feb 2020

  Bane NOR skal gå over til å bruke satellitter for å kontrollere at jernbanesporene ligger der de skal. Det skal forhindre blant annet solslyng og avsporing, og gir en innsparing på godt over 100 milli...

 • 10 Feb 2020

  Måløy fekk ny vannstandsrekord etter at det natt til tysdag 11. februar blei ekstremt høg vasstand langs kysten frå Agder til Møre og Romsdal.

 • 31 Jan 2020
  Kartverket Trøndelag

  Adressering i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Adresseringen i Trøndelag kryper sakte men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er nå på 94,0 %. En imponerende jobb er gjort, men enkeltkommuner har fortsatt en jobb å gjøre.