Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 31 Jul 2019
  Kartverket Trøndelag

  Fagdag samferdsel i Trøndelag

  Kartverket lenke hit

  Jobber du med kommunal ajourføring av FKB i en kommune i Trøndelag? Då må du huske å melde deg på fagdagen innen 28. august!

 • 31 Jul 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Geovekst-samlinger 2019

  Kartverket lenke hit

  Dato for årets Geovekst-samlinger i Troms og i Finnmark er satt. Sett av datoen allerede nå! Mer informasjon om dato, påmelding m.m. kommer ...

 • 31 Jul 2019

  Se oppdatert status for kartleggingsprosjekt og dataleveranser i Troms og i Finnmark.

 • 26 Jul 2019

  «Den norske los» er ei skildring av farvatnet langs norskekysten med Svalbard. Kartverket digitaliserer farvatnskildringa og no er ein testversjon av «Den norske los» tilgjengeleg. Har du lyst til å t...

 • 5 Jul 2019

  Vedtakene om kommune- og fylkesreguleringene trer i kraft 1. januar 2020. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere vel 110 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemen...

 • 4 Jul 2019

  ​Frå 1. juli gjeld ny lov om stadnamn. Kommunane er no friare både til å velje stadnamn og vedta skrivemåten av dei.

 • 1 Jul 2019

  Kartverket har iverksatt et treårig prosjekt for å heve kvaliteten og styrke rollen til matrikkelen som nasjonal felleskomponent og basisregister.

 • 28 Jun 2019

  Statens vegvesen har digitalisert søknadsprosessene om avkjørsel og dispensasjon fra byggegrense til innbyggerne med utgangspunkt i geosynkronisering av plandata.

 • 27 Jun 2019

  Kommune- og regionreformene medfører endringer i et stort antall IKT-systemer. Ved nyttår genererer reformene mer enn 100 millioner endringer ut fra matrikkelen. Aktører med behov for tilgang til matr...

 • 26 Jun 2019

  Det skjer i høst store endringer med NVDB (Nasjonal vegdatabank) og vegnettsproduktene som kommer derfra. Dette som en følge av kommune- og regionreformen.

 • 26 Jun 2019

  Kartverket har gjennomført en undersøkelse blant de 202 kommunene som får nytt kommunenummer, som en konsekvens av fylkessammenslåingene fra 1. januar 2020. Svarene viser at mange kommuner har en gjør...

 • 26 Jun 2019

  Kommunene kan hente kopier av tinglyste dokumenter gebyrfritt fra Kartverkets matrikkelklient. Den midlertidige ordningen med manuelle bestillinger avvikles.

 • 25 Jun 2019

  Fylkesgeodata-utvalgene har vedtatt å ha en samlet plan for det nye fylket. Kartverket Troms og Finnmark ber kommuner og andre parter i Norge digitalt i fylkene om innspill innen 1.9. 2019.

 • 25 Jun 2019

  Sjøkartene nr. 537, 540 og 541 som dekker farvann nord i Hinlopenstretet på Svalbard, er utgitt som nye utgaver. Elektroniske sjøkart (ENC) dekker nå de samme farvannene. Store "hvite områder" er kart...

 • 25 Jun 2019

  Hovedseriekart nr. 15 Ryfylkefjordane. Sjernarøyane - Sauda, er utgitt i ny utgave. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 25 Jun 2019

  Havnekart nr. 486 Horten havn er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Deler av Horten havn er nymålt.

 • 14 Jun 2019

  Flere private bedrifter ser nytten av å hente data direkte fra Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner fremfor å drifte og eie egne bakkenett. Nylig ble det inngått avtale med Leica Geosystems...

 • 12 Jun 2019

  Hovedseriekart nr. 28 Bremanger er utgitt som nytt kart. Elektroniske sjøkart (ENC) som dekker samme farvann, samt elektroniske sjøkartdata, er også oppdatert. Hele kartet er nå kartlagt med multistrå...

 • 12 Jun 2019

  E-verksgruppen har som mål å utveksle informasjon og kunnskap seg imellom. Gruppen treffes to ganger i året, og referat fra vårmøte er nå tilgjengelig. Neste møte er 16. oktober 2019.

 • 6 Jun 2019

  Hovedseriekart nr. 16 Tananger – Stavanger – Skudenes, er utgitt i ny utgave. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.