Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 17 Nov 2017

  Ein ny versjon av kartløysinga Arealverktøy er på plass. Det skal no vere enklare for myndigheiter å setje saman ei heilskapleg oversikt over næringsaktivitet, miljøverdiar og reguleringar i våre tre ...

 • 15 Nov 2017

  Posisjonskonferansen 2017 hadde posisjonering til lands, havs og i lufta som tema. Det vart ein vellykka konferanse som har vorte ein årleg arena for inspirasjon og bygging av nettverk.

 • 8 Nov 2017

  Grøtøyleia i hovudseriekarta nr. 67 Leines - Grøtøy - Steigen og nr. 139 Nordfolda, er nymålt og oppdatert i sjøkarta. Tidlegere utgåver av karta er no ugyldige.

 • 8 Nov 2017

  Det meste av område i hamnekart nr. 469 Nordre Karmsund med Haugesund havn, er nymålt og oppdatert i sjøkartet. Endringar meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs) er redigert inn. Tidlegare utgåve ...

 • 7 Nov 2017

  På #hack4no 27. oktober sleppte Kartverket kjeldekoda bak Border Go, som er ein prototype til ein app der ein ved hjelp av AR-teknologi (augmented reality - utvida verkelegheit) kan sjå eigedomsgrense...

 • 2 Nov 2017

  Geodataplan med tilhørende handlingsplan er vedtatt av geodatautvalgene i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold. Planen legger føringer for arbeidet i perioden 2018 til 2021.

 • 1 Nov 2017

  Marty er et program, utviklet av Kartverket, for å håndtere kommuneendringer i matrikkelen. Marty er en form for fremtidsmatrikkel som inneholder data for de kommunene som er involvert i kommune- og r...

 • 1 Nov 2017

  Nyttårshelgen 2017/2018 blir åtte kommuner til fire, og fylkene Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen til Trøndelag. Dette medfører endringer i fylkesnummer, kommunenumre, gårdsnummerserier, adresser og ...

 • 1 Nov 2017

  700 personer var innom #hack4no i regi av Kartverket og Høgskolen i Sørøst-Norge. En rekke nye apper, tjenester og ideer så dagens lys.

 • 1 Nov 2017

  Kva avgjer innhaldet i offisielle elektroniske sjøkart (ENC), og korleis produserer og oppdaterer Kartverket sjøkarta? Brukarar som underviser i bruk av ENC deltok på ENC fagdag hos sjødivisjonen i Ka...

 • 1 Nov 2017

  Onsdag 25. oktober besøkte vi Fyresdal kommune der vi hadde en fagdag om matrikkelføring med fokus på føring av bygg.

 • 30 Okt 2017

  Databasen N50 Kartdata ble endret 1. juni. Største forandring er en ny datamodell for stedsnavn. Dette gjør at kommuner, offentlige etater og private som henter informasjon fra N50 Kartdata, må oppdat...

 • 30 Okt 2017

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020.

 • 27 Okt 2017

  Det er starta opp fire geovekstprosjekt i Hordaland og Sogn og Fjordane i år. All flyfotografering i desse prosjekta er gjennomført med noen få unntak.

 • 27 Okt 2017
  Kartverket Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

  Norge + NN2000 = sant

  Kartverket lenke hit

  Innføringen av NN2000 er i sluttfasen i Finnmark, og med det også i Norge.

 • 23 Okt 2017

  Kartverket er ute på mange forskjellige arenaer og forteller om vårt arbeid med kommune- og regionreformene. På Eiendomskonferansen på Os kunne vi fortelle en entusiastisk forsamling om de digitale ut...

 • 20 Okt 2017

  Områder i Orkanger og i Kvithyllhamna (Rein) i hovedseriekart nr. 39 Trondheimsfjorden, Agdenes - Thamshamn - Buvika, er nymålt og oppdatert i sjøkartet. Tidligere utgave av kartet er nå ugyldig.

 • 20 Okt 2017

  Et stort område i havnekart nr. 471 Kvitsøy og Skudeneshavn er nymålt og oppdatert i sjøkartet. Endringer meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs) er redigert inn. Tidligere utgave av kartet er nå ...

 • 16 Okt 2017

  Alle Norge digitalt-utvalgene; Fylkesgeodatautvalget, Arbeidsutvalg Basis og AU Tema har hatt møter i september. Nå er referat og presentasjoner tilgjengelig.

 • 13 Okt 2017

  Statsbudsjettet for 2018 som ble lagt torsdag 12. oktober sikrer fortsatt stø kurs for Kartverket.