Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 6 Nov 2019
  Kartverket Stavanger

  Geodataplan for Rogaland

  Kartverket lenke hit

  Ny geodataplan med tilhørande handlingsplan er vedteken av fylkesgeodatautvalet. Les meir om dei strategiske vala for planperioden her.

 • 5 Nov 2019

  Hovudseriekarta nr. 75 og 76 som dekker farvatn i Lofoten og Vesterålen, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige.

 • 5 Nov 2019

  Hovudseriekart nr. 100 som dekker Ytre Sørøya i Finnmark, er gjeve ut i ny utgåve. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkartet ugyldige. Den nye utgåva inneheld ein ny spesial for Sørvær med ny djupnein...

 • 5 Nov 2019

  Hovudseriekarta nr. 1, 2, 3 og 4 som alle dekker Oslofjorden, er gjeve ut i nye utgåver. Dette gjer tidlegare utgåver av sjøkarta ugyldige. Dei nye utgåvene inneheld ny djupneinformasjon.

 • 5 Nov 2019

  Nå får skipsfarten enklere tilgang til informasjon for trygg og effektiv seilas. Farvannsbeskrivelsen Den norske los blir digital. – Vårt banebrytende arbeid vekker internasjonal interesse, sier Birte...

 • 4 Nov 2019
  Kartverket Bodø

  Ny geodataplan for Nordland

  Kartverket lenke hit

  Geodataplanen for Nordland for 2020-2023 ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 24. oktober 2019. Finn planen her:

 • 1 Nov 2019

  Marine Grunnkart var tema på årets fagdag om temadata hos oss på fylkeskartkontoret i Molde. Fagdagen kunne ikkje ha kome på eit betre tidspunkt ettersom vi kunne feire at regjeringa nettopp har løyvd...

 • 30 Okt 2019
  Kommunereform

  Marty i produksjon

  Kartverket lenke hit

  Marty ble som planlagt satt i produksjon 22. oktober. Dette medfører at aktører med behov for tidlig tilgang til matrikkeldata, før selve sammenslåingene trer i kraft 1. januar 2020, nå kan lese data ...

 • 30 Okt 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Vellykket plan-samarbeid i vest-Finnmark

  Kartverket lenke hit

  Gjennom prosjekt med digitalisering og tilgjengeliggjøring av arealplaner er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommuner nylig sluttført og igangsatt. Kartverket ledet prosjektet.

 • 30 Okt 2019

  Planen, som er den første for Oslo og Viken, ble vedtatt på møte i Fylkesgeodatautvalget 17. oktober. Planen gjelder for en periode på 4 år og revideres årlig.

 • 30 Okt 2019
  Kartverket Trøndelag

  Aktiv høst for Norge digitalt-utvalgene

  Kartverket lenke hit

  Alle ND-utvalgene for Trøndelag har gjennomført møter i løpet av oktober. Referat fra alle møtene er nå tilgjengelige.

 • 30 Okt 2019
  Kartverket Trøndelag

  Geodataplanen for Trøndelag er klar!

  Kartverket lenke hit

  Fylkesgeodatautvalget vedtok på sitt møte 24. oktober geodataplanen for Trøndelag 2020-2023. Fokus for de neste fire årene er standardisert datagrunnlag, økt bruk og mer kommunesamarbeid.

 • 29 Okt 2019

  Som følge av kommune- og regionsreformene stenges matrikkelen 13. desember kl. 18 og grunnboken 27. desember kl. 20. Meglere og banker bør derfor planlegge ekstra godt denne høsten, og sette seg inn i...

 • 28 Okt 2019

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har no ute på høyring eit forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om leidningar og annan infrastruktur ...

 • 28 Okt 2019
  Kartverket Bergen

  Haustmøte PTU

  Kartverket lenke hit

  Det vart i september arrangert PTU-møte i Hordaland med fylkeskommunen som vertskap, og i Sogn- og Fjordane med Flora kommune som vertskap. Vi vil inntil vidare halde fram med to utval i nye Vestland ...

 • 28 Okt 2019
  Kartverket Molde

  Geodataplan for Møre og Romsdal

  Kartverket lenke hit

  Ny geodataplan med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet 24. oktober 2019. Les meir om dei strategiske vala for planperioden her.

 • 28 Okt 2019

  Til sammen 13 deltakere deltok på ledningsfaggruppemøtet i Oslo den 16.oktober 2019. Fokus på møtet var utveksling av informasjon om ledningsdata.

 • 28 Okt 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Engasjement og gode samtaler på årets samling

  Kartverket lenke hit

  Årets Geovekstsamling for Troms ble holdt på Fram-senteret 10.-11. oktober og samlet til sammen 37 deltakere fra kommuner, fylkeskommune, Fylkesmannen og enkelte andre Norge digitalt-parter i fylket.

 • 25 Okt 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Årets Geovekstsamling for Finnmark er historie

  Kartverket lenke hit

  Den tradisjonelle samlingen ble avholdt i Lakselv 25. - 26. september. Her møttes 22 deltakere, 6 kommuner og 5 regionale aktører til faglig påfyll og sosialt samvær.

 • 24 Okt 2019

  I forbindelse med gjennomføring av kommune- og regionreformene 2019/2020 tilbyr Kartverket eksterne brukere, som ikke kan benytte Martys endringslogg, en JSON-fil inneholdende matrikkel- og adresseinf...