Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 3 Sep 2019

  Havnekart nr. 482 som dekker Moss havn er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartet ugyldige. Hele Mossesundet er nymålt.

 • 3 Sep 2019

  Havnekartene 401 og 402 som dekker Oslofjorden er utgitt i nye utgaver. Dette gjør tidligere utgaver av sjøkartene ugyldige. Store deler av fjorden er nymålt.

 • 3 Sep 2019

  Hovedseriekart nr. 19 Ryvarden - Selbjørnfjorden, er utgitt i ny utgave. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 29 Aug 2019

  Det er knappe fire måneder igjen til landet får 43 nye kommuner og 11 fylker. Kartverket ber om at kommuner som skal slås sammen – og kommuner som er berørt av fylkessammenslåingene bretter opp ermene...

 • 28 Aug 2019

  Det er fattet vedtak om å opprette ett samlet geodatautvalg for Oslo og Viken. Oppstartsmøte for det nye utvalget er 11.9. Representantene fra de tidligere utvalgene har møterett.

 • 28 Aug 2019
  Kartverket Molde

  Stor aktivitet i høst

  Kartverket lenke hit

  Det blir både kurs, fagdag og møter i regi av Kartverket Molde i høst. Følg med i aktivitetskalenderen for detaljer.

 • 28 Aug 2019

  Møre og Romsdal blir ikkje berørt av dei planlagde fylkessamanslåingane, men frå 2020 blir det mange endringar i kommunegrensene. 14 noverande kommunar skal bli til 5.

 • 26 Aug 2019
  Kartverket Hamar

  Krav til ferdigvegsdata

  Kartverket lenke hit

  Felles kravspesifikasjon for ferdigvegsdata er utarbeidet av NVDB Brukerforum Innlandet. Spesifikasjonen gjelder for alle kommunene i Innlandet.

 • 26 Aug 2019
  Kartverket Troms og Finnmark

  Nytt kommunenummer til alle kommunene!

  Kartverket lenke hit

  Som følge av fylkessammenslåingen fører den vedtatte kommune- og regionreformen til at samtlige kommuner i Troms og Finnmark gis nytt kommunenummer. Dette får følger for IKT-system i kommunene.

 • 26 Aug 2019

  I sommer er det gjennomført flyvning med laserskanning og fotografering i årets to Geovekstprosjekter i Valdres og Lillehammerregionen. Endelige data leveres i januar/ februar 2020 som avtalt.

 • 26 Aug 2019
  Kartverket Trøndelag

  Alle områda er ferdig fotografert!

  Kartverket lenke hit

  Alle årets 5 planlagte kartleggingsprosjekt i Trøndelag er fotografert. Prosjekta dekkar til saman 10 kommunar.

 • 22 Aug 2019

  Vestfold og Telemark fylkeskommuner slås sammen 1.1.20. Kommunene oppfordres derfor om å gjøre nødvendige tiltak for at at overgangen til nytt kommunenummer fra årskiftet blir mest mulig smidig.

 • 22 Aug 2019

  I septembr planlegger 5 kommuner i Finnmark overgang til Sentral Felles Kartdatabase (SFKB). Da vil 16 av 19 kommuner i fylket oppdatere i SFKB. I Troms oppdaterer 19 av 24 kommuner i SFKB.

 • 21 Aug 2019
  Kartverket Bergen

  God flyt i adresseringsarbeidet

  Kartverket lenke hit

  I Hordaland og Sogn og Fjordane er alle kommunane godt i gang med, eller ferdige med adressering. Hordaland har no 97,30% andel vegadresser, mens tallet for Sogn og Fjordane er 85,74%.

 • 20 Aug 2019

  I Troms fylke har andelen vegadresser i matrikkelen økt fra 94,8 % til 94,9 % siden mai. Økningen for Finnmark fylke er 76,7 % til 77,4 % i samme periode.

 • 20 Aug 2019

  Hovedseriekart nr. 73 Ure - Gimsøystraumen - Svolvær, er utgitt som ny utgave. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 20 Aug 2019

  Hovedseriekart nr. 10 Ny-Hellesund - Lindesnes og havnekart nr. 457 Mandal, er utgitt som nye utgaver. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

 • 13 Aug 2019

  FNs ekspertkomité for global geografisk informasjon ga på årsmøtet fredag sin underkomité for geodesi klarsignal til å jobbe videre med å etablere et globalt geodetisk «Centre of Excellence».

 • 6 Aug 2019

  Hovedseriekart nr. 69 Tranøy - Ramsundet, er utgitt i ny utgave. Tidligere utgaver av sjøkartet er nå ugyldige.

 • 2 Aug 2019

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at Kartverket får ansvar for ny autorisasjonsordning for egedomslandmålarar.