Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 11 Des 2018

  Stedsdata er blitt den nye elektrisiteten. Vi kan ikke klare oss uten. Kineserne går foran og har bygget opp en geografisk teknologiklynge for stedsnerder i Deqing, en relativt liten by i kinesisk mål...

 • 7 Des 2018
  Kartverket Kristiansand

  God landmålerskikk i Agder

  Kartverket lenke hit

  Fylkeskartkontoret i Kristiansand arrangerte matrikkelsamling den 28. november 2018. Det var godt oppmøte med over 70 deltakere fra kommunene, landmålerfirma, jordskifterettene og Statens vegvesen.

 • 3 Des 2018
  Kartverket Bodø

  Evaluering av kurs i GIS-analyse

  Kartverket lenke hit

  Vi ønsker din tilbakemelding på dagskursene i GIS-analyse. Finn evalueringsskjema her:

 • 29 Nov 2018
  Kartverket Bodø

  Møte i Nordland digitalt

  Kartverket lenke hit

  Arbeidsutvalget for Nordland digitalt hadde møte 30. oktober 2018. Hva ble diskutert og vedtatt? Les mer her.

 • 29 Nov 2018
  Kartverket Oslo

  Geodatautvalg i Viken?

  Kartverket lenke hit

  Når tre fylker skal bli til en region, må også de tre fylkesgeodatautvalgene (FGU) ta grep.

 • 29 Nov 2018
  Kartverket Trøndelag

  Kurs i ajourføring av bygningsinfo

  Kartverket lenke hit

  Kartverket i samarbeid med Norkart og Norconsult holdt tre dagskurs i kommunal ajourføring av bygningsinformasjon i Trøndelag.

 • 28 Nov 2018

  Komande nyttårshelg blir noregskartet endra igjen. For å sikre denne prosessen blir matrikkelen stengt kl. 16.00 og grunnboka kl. 20.00 den 28. desember. Gjennom nokre hektiske døgn på slutten av året...

 • 28 Nov 2018

  ​Kartverkets arbeid med tilgjengelighetsdata ble presentert på den internasjonale kongressen Universal Design & Higher Education in Transformation (UDHEIT 2018) i Dublin.

 • 28 Nov 2018
  Kartverket Molde

  GIS-dagen 2018

  Kartverket lenke hit

  Markering av GIS-dagen er ein årviss tradisjon i fylket vårt, og i år var temaet "søppel i havet".

 • 28 Nov 2018
  Kartverket Kristiansand

  Justering av kommunegrense

  Kartverket lenke hit

  Fra 1. januar 2019 endrer den lille grenda Hovlandsdalen i Aust-Agder kommunetilhørighet fra Birkenes til Evje og Hornnes. Med dette får vi i Agder en liten forsmak på de store kommuneendringene som t...

 • 27 Nov 2018
  Eiendom

  Ny Se eiendom

  Kartverket lenke hit

  Se eiendom er ei av Kartverkets mest populære tenester med 8,8 millionar klikk i året. No lanserer vi ein ny versjon som mellom anna er betre tilpassa mobil.

 • 23 Nov 2018
  Kartverket Trøndelag

  Geodataplan for Trøndelag vedtatt

  Kartverket lenke hit

  Her kan du finne de strategiske valgene som er gjort for den neste fireårsperioden, og laste ned geodataplanen for Trøndelag.

 • 21 Nov 2018

  – Vi gler oss til å ta på oss kartleggingsoppdrag, seier ansvarleg for sjømåling Rolf-Arne Ueland i Wise Survey. Som nummer to i Noreg, er Wise Survey godkjent leverandør av hydrografiske data til Kar...

 • 21 Nov 2018

  Oppdaterte koordinater på Kartverkets 12.000 stamnett- og landsnettpunkter blir tilgjengelige fra 1. januar 2019.

 • 20 Nov 2018

  Hovudseriekart nr. 55 som dekkjer farvatn frå Straumøyan til Tjøtta på Helgelandskysten, er utgjeve i ny utgåve. Det betyr at tidlegare utgåver av sjøkartet no er ugyldige.

 • 20 Nov 2018

  Alle fylka i Noreg har no vedtatt ny geodataplan. Planen gir føringar for samarbeidsprosjekt innan kart og oppmåling dei neste fire åra.

 • 19 Nov 2018

  – Vi lanserer no eit digitalt verktøy som gjer at kommunane og næringslivet enklare kan planlegge for klimaendringane – og vere betre førebudd på konsekvensane av havnivåstiging og ekstrem vasstand, s...

 • 16 Nov 2018
  Kartverket Stavanger

  Geodataplanen for Rogaland er vedteken

  Kartverket lenke hit

  Her kan du finne dei strategiske vala som er gjort for den neste fireårsperioden, og laste ned geodataplanen for Rogaland.

 • 14 Nov 2018
  Kartverket Kristiansand

  Geodataplan vedtatt!

  Kartverket lenke hit

  Geodataplan 2019-2022 for Aust- og Vest-Agder med tilhørende handlingsplan ble vedtatt 16. oktober!

 • 14 Nov 2018
  Kartverket Oslo

  Møte i NVDB-brukerforum

  Kartverket lenke hit

  NVDB-brukerforum for Oslo og Akershus hadde møte 31. oktober. Referat og presentasjoner er nå tilgjengelig.