Hopp til innhold

Alle nyheter

 • 12 Okt 2018

  Ein ny grenseavtale med Russland blei underteikna i Moskva 26. september. Kartverket har bidratt med grenseoppgang, flyfoto, ortofoto, feltarbeid og i arbeidet med sluttdokumenta til avtalen.

 • 28 Sep 2018

  Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke. Kartverket, KS og Difi inviterer kommunene og IT-leverandører til workshop i desember for å legge alle mulighetene og utfordringene på bord...

 • 28 Sep 2018

  Historiske ortofoto er no tilgjengeleg i alle kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane. Lurer du på korleis landskapet såg ut frå lufta for 50 år sidan? På norgeibilder.no kan du gå inn og ta ein kik...

 • 26 Sep 2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga også i 2018 tilskott til kartlegging av tilgjengelegheit i kommunesentra eller friluftsområde. To fylke og 18 kommunar fekk tildelt middel til kartleg...

 • 26 Sep 2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga også i 2018 tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i kommunesentra eller friluftsområde. To fylker og 18 kommunar fikk tildelt midler til kartleg...

 • 26 Sep 2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga også i 2018 tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i kommunesentra eller friluftsområde. To fylker og 18 kommunar fikk tildelt midler til kartleg...

 • 26 Sep 2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga også i 2018 tilskott til kartlegging av tilgjengelegheit i kommunesentra eller friluftsområde. To fylke og 18 kommunar fekk tildelt middel til kartleg...

 • 26 Sep 2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga også i 2018 tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i kommunesentra eller friluftsområder. Kartverket administrerer tilskuddene på vegne av KMD, o...

 • 26 Sep 2018

  Nye Vestland fylke vil frå 1.1.2019 ha sitt eige fylkesgeodatautval. Her finn du dei nye representantane.

 • 21 Sep 2018

  I underkant av 200 personer deltok under årets eiendomsrettseminar på Sundvolden Hotel. Seminaret gikk over to dager og er det niende i rekken.

 • 20 Sep 2018

  Havnekart nr. 452 som dekker Oslo havn, er utgitt i ny utgave. Flere mindre områder er nymålt og redigert inn i kartet. Tidligere utgave av sjøkartet er nå ugyldig.

 • 20 Sep 2018

  Overseilingskart nr. 505 som dekker farvann mellom Bjørnøya, Isfjorden, Storfjorden og Hopen, er utgitt i ny utgave. Det betyr at tidligere utgave av sjøkartet nå er ugyldig.

 • 13 Sep 2018

  Har du en ide som kan bli en app eller en bedrift – og trenger data og eksperthjelp? Kartverket og 11 andre statlige etater og virksomheter stiller nå opp i to dager for å hjelpe deg å realisere ideen...

 • 11 Sep 2018

  Hovedseriekart nr. 526 og nr. 527 som dekker områder helt sør på Svalbard, er utgitt i nye utgaver. Det betyr at tidligere utgave av sjøkartene nå er ugyldige.

 • 11 Sep 2018

  Havnekart nr. 459 som dekker Kristiansand havn, er utgitt i ny utgave og tidligere utgave er nå ugyldig. Området Gleodden - Varodden er nymålt og redigert inn i kartet.

 • 11 Sep 2018

  Hovedseriekart nr. 21, 23, 24 og 120 som dekker ytre farvann i Hordaland, er utgitt i nye utgaver. Det betyr at tidligere utgaver av sjøkartene nå er ugyldige.

 • 11 Sep 2018

  Hovedserie nr. 2 og 3 som dekker områder i Oslofjorden, er utgitt i nye utgaver. Det betyr at tidligere utgave av sjøkartene nå er ugyldige.

 • 11 Sep 2018

  Hovedseriekart nr. 10 som dekker områder i Vest-Agder, er utgitt i ny utgave. Det betyr at tidligere utgave av sjøkartet nå er ugyldig.

 • 9 Sep 2018

  1,6 millioner papirkart med tilhørende datasett skal sikre at miljøet og lokalsamfunn skånes mest mulig under den store Nato-øvelsen i høst.

 • 5 Sep 2018

  Det er utført veldig mye bra vedlikeholdsarbeid i de tre fylkene i år. Her finner du oversikt over status for gjennomført og planlagt aktivitet i 2018.