Hopp til innhold
 1. Adressering ved kommunesammenslåing og grensejustering

  Entydige adresser er viktig for alle, men kanskje aller viktigst for nødetater og transportnæring. Det er også viktig for ulike registre at en har entydige, unike benevnelser til bruk i alle registre

 2. Kartverket koordinerer den digitale sammenslåingen i kommune- og regionreformene

  Kartverket er teknisk koordinator for kommune- og regionreformene og bistår kommuner, statlige etater og private leverandører. Som forvalter av matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret, har

 3. Endringer ved kommunesammenslåing

  Her kan du søke på gamle og nye matrikkelnummer, og gamle og nye kommuner Søk på eiendom slik: Søk på gammelt eller nytt matrikkelnummer. kommunenr-gårdsnr/bruksnr/festenr/seksjonsnr (0000-00/00/00

 4. 12.4 Deling og sammenslåing av seksjonert eiendom

  Problemstilling nr. 1 Kan en seksjonert eiendom og en useksjonert eiendom sammenslås? Ja. Reglene om sammenslåing fremgår av matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. Sammenslåing tinglyses

 5. 14.3 Sammenslåing

  Problemstilling nr. 1 "Prioritetskollisjoner mellom panthaverne." Skal uttrykket forstås slik at det ikke vil foreligge prioritetskollisjon så lenge panteheftelsene har samme panthaver, eller slik at

 6. 17.6. Samordning ved kommunesammenslåing

  Ved kommunesammenslåing må en se til at kommunenes adressesystem samordnes. Allerede i forhandlingene om sammenslåing og i sammenslåingsavtalen bør en ta stilling til harmonisering av kommunenes

 7. Sammenslåingene starter nå!

  Startskuddet for kommune- og regionsammenslåingene som fullføres 1. januar 2020, går allerede i juli 2018: Det tar 18 måneder å forberede og gjennomføre alle tekniske endringer som følger av en

 8. Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing

  KS lanserer FoU-rapporten «Digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing». Rapporten er skrevet av PA Consulting på oppdrag fra KS, og tar for seg konsekvenser og utfordringer i det digitale bildet

 9. Krav om sammenslåing

  Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

 10. Tekniske endringer ved sammenslåing og grensejustering

  Her er oversikt over endringene i fylkes- og kommunenumre ved de ulike kommune- og fylkessammenslåingene og grensejusteringene som trer i kraft 1. januar 2020. Kommuneendringer Ved årsskifte 2019-