Nedlasting gjennom den gamle BAAT-nedlastingsløsningen vil bli holdt levende inntil alle datasett er tilgjengelig gjennom Geonorge. Her vil kun filer på SOSI-format være tilgjengelig og disse skal være like SOSI-leveransen gjennom Geonorge. Dataene oppdateres fra kommunene, andre parter og Kartverket i forvaltningsarkiver. Forvaltningsarkivene samles i landsdekkende samlearkiver i QMS hver natt. Dataene synkroniseres deretter videre til distribusjonsbaser i PostGIS som utgangspunkt for tjenester og filbasert distribusjon. PostGIS-basene oppdateres også hver natt.

 Figuren under viser distribusjonen fra forvaltningsarkivene til Geonorge.

Klikk på figuren for større versjon

WMS og WMTS-tjenester

Data fra Sentral FKB er nå tatt i bruk i de fleste av Kartverkets WMS- og WMTS/cache-tjenester. Det er lansert fire nye WMS-tjenester:

Topografisk Norgeskart WMS presenterer kartdata for alle målestokker og tegner ut FKB-data når man zoomer inn til store målestokker. FKB4 WMS presenterer kun FKB-data,  og tjenesten svarer derfor kun på kall med målestokk større enn 1:10000.

Cache-tjenestene som benyttes i Norgeskart.no og andre steder skal nå inneholde oppdaterte data, men siden de ferdig genererte kartbildene har en levetid på en uke vil oppdateringer komme ut her med opptil en ukes forsinkelse sammenlignet med WMS-tjenestene.

Klikk på figuren for større versjon

 

Filbasert distribusjon

Det er også utviklet en ny produksjonsløype for filbasert distribusjon av FKB-data med utgangspunkt i en oppdatert PostGIS-base. Her prosesseres det kommunevise filer på formatene SOSI, GML og ESRI filgeodatabase i lokal UTM-sone for nedlasting til brukerne gjennom nedlastingsløsningen i Geonorge. Alle FKB-datasett med unntak av FKB-Høydekurve er nå tilgjengelige i denne løsningen.

Klikk på figuren for større versjon

 

For hvert datasett kjøres det hver helg en analyse av hvilke kommuner som er endret siste uke. Disse filene prosesseres da på nytt fra den oppdaterte PostGIS-basen. Det skal ikke gå mer enn en uke fra en oppdatering i SFKB til oppdateringen er tilgjengelig i filene som kan lastes ned fra Geonorge.
Nedlasting av FKB-data krever innlogging med BAAT brukernavn og passord.


Nedlasting gjennom den gamle BAAT-nedlastingsløsningen vil bli holdt levende inntil alle datasett er tilgjengelig gjennom Geonorge. Her vil kun filer på SOSI-format være tilgjengelig og disse skal være like SOSI-leveransen gjennom Geonorge.

Geosynkronisering

For en del store brukere av FKB-data kan det være et alternativ å etablere sin egen oppdaterte kopi av FKB for hele eller deler av landet ved hjelp av geosynkronisering. Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no dersom dette er ønskelig.