NN1954 er det gamle høydesystemet fra 1954 som i perioden 2011-2018 byttes ut med det nye NN2000. Du kan se status for innføring av NN2000 i din kommune her. Mer informasjon får du ved å kontakte kommunen.

Forskjellen mellom NN1954 og NN2000 er fra -15 til ca + 35 centimeter, avhengig av hvor i landet du er. Det kan være store lokale forskjeller. Åpne norgeskart som viser hvor mye høydene endres fra landsdel til landsdel (pdf).

Last ned høydereferansemodell

Når en kommune går over til NN2000, må det legges inn nye høydefiler, det vil si ny høydereferansemodell, i oppmålingsinstrumenter og andre instrumenter som brukes i forbindelse med posisjonsbestemmelse. Høydereferansemodellen som heter «HREF NN2000», lastes gratis ned fra Kartverkets ftp-server og legges manuelt inn i måleboka.

Last ned «HREF NN2000» gratis fra Kartverkets ftp-server.  I enkelte nettlesere må du oppgi brukernavn «skhref» og passord «href» for å laste ned.

Forhandlere av posisjonstjenester og tilhørende utstyr kan bistå med å legge modellen inn i måleboka. Noen typer utstyr kan bruke modellene i det formatet de distribueres i, mens andre leverandører bruker egne formater. Utstyrsleverandørene kan gi nærmere opplysning om dette.

Sammen med filene ligger også en beskrivelse av dekningsområdet for høydereferansemodellen. Modellen vil dekke et stadig større område, og når nytt høydesystem er innført i hele landet, vil vi til slutt ha én landsdekkende modell for NN2000.

Sjekk hvilket høydesystem som brukes

Selv om kommunene i et område innfører NN2000, vil pågående utbyggingsprosjekter som regel kjøres i NN1954 til de er avsluttet. Det betyr at det er svært viktig å sjekke hvilket høydesystem som benyttes i oppdraget man jobber i. Blander man sammen høydedata for forskjellige høydesystemer, vil det bli mye feil.

Mange vil ha behov for å veksle mellom høydereferansemodellene for NN2000 og NN1954 i en overgangsperiode.

Merk med riktig høydesystem

Uttrekk av data til en SOSI-fil vil som regel kodes med høydesystem i SOSI-filens hode, slik: «...VERT-DATUM NN2000» i SOSI-filens hode. Det kan være lurt å dobbeltsjekke at filen er merket riktig.

For å unngå misforståelser etter overgangen til NN2000 er det også viktig å huske å merke kart, tegninger og dataleveranser med korrekt høydesystem.

Transformasjon av eldre data

Om du ønsker å bruke eldre høydebærende data i kombinasjon med kartdata tatt ut etter overgangen til NN2000, må det gjøres en stedsavhengig høydetransformasjon.

For et mindre område, for eksempel 300 x 300 meter, vil de fleste kunne regne om sine egne data med centimeters nøyaktighet som et enkelt "høydeskift». Kontakt kommunen eller nærmeste fylkeskartkontor for å vite hvor stor forskjellen mellom nytt og gammelt høydesystem er i ditt område, og regn om etter formelen NN2000=NN1954 +/- X cm.

Jobber du med et større område, for eksempel kommunedekkende datasett, kan du transformere ved hjelp av en modellfil (bin-fil) og passende programvare. Du finner bin-fil for gratis nedlasting på samme sted som høydereferansemodellen for NN2000 - på Kartverkets ftp-server  - innlogging som beskrevet tidligere i denne artikkelen.

Ønsker du å utføre andre transformasjoner, kan du kjøpe Kartverkets transformasjonsprogram SkTrans og andre transformasjonsformler fra Kartverket (se lenke nedenfor).