Rindal kommune søkte om overflytting til Sør-Trøndelag fylke første gang i 1923. Den gangen sammen med Surnadal kommune. De sendte en ny søknad i 1949, som fikk avslag på av Schei-komiteen – i 1962. Kommende nyttårshelg blir fylkesflyttingen en realitet. Kommunen bytter fylkestilhørighet fra Møre og Romsdal til Trøndelag med virkning fra 1. januar 2019. Som en følge av dette får de også nytt kommunenummer; 5061 Rindal kommune.

Kartverket som teknisk koordinator og faglig støtte for kommunene, arbeider for at den digitale delen av fylkesflyttingen skal gå så smertefritt som mulig. Kartkontorene i Molde og Trøndelag har i samarbeid med kommunen hatt et spesielt fokus på kart- og matrikkelområdet.

Erfaringer fra de siste dager tyder på at alt har gått bra. Det ble en feil i synkroniseringen av byggbasen, slik at ingen bygninger i Rindal var synlige i Kartverkets webtjenester de første dagene i det nye året. Denne feilen er nå rettet. Kart og matrikkel er nå oppdatert.

Les mer om kommunereformen på Kartverkets temasider.