I Trøndelag ble 4 områder flyfotografert til kartleggingsformål i 2018. Dette gjelder Indre Fosen og deler av Orkdal, Meldal og Frøya i gamle Sør-Trøndelag.

For gamle Nord-Trøndelag ble sentrale deler av Namsos, Vikna og Nærøy fotografert, samt områder langs E6 i Grong og Namsskogan.

Tidlig flyfotografering

Fint vårvær ga tidlig flyfotografering, som igjen gir tidligere leveranse av rektifiserte bilder enn før.

Rektifiserte bilder for 3 av områdene er nå tilgjengelig i Norge i Bilder:

Rektifiserte bilder for "Grong-Namsskogan 2018" vil bli tilgjengelig om kort tid.