Referat fra årets andre møte i BDU for Trøndelag er tilgjengelig. Møtet ble avholdt 28. mai på Skype. Her kan du blant annet lese om ny prosjektaktivitet i 2021 og videre.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.

Referat fra møte i PTU for Trøndelag er tilgjengelig. Møtet ble avholdt 29. mai på Skype. Her kan du blant annet lese om tiltak og aktiviteter i 2020.

Du finner referatene nederst på utvalgets webside.