Klikk for hele kartutsnittet.jpg

Prosjektet «Trondheimsnavn»

Eli Johanne Ellingsve (stedsnavnforsker, tidligere navnekonsulent) og Nils Jørgen Gaasvik (til daglig stedsnavnansvarlig i Kartverket) har ledet et prosjekt for å registrere stedsnavn i Trondheim kommune.

Målet var å registrere navn hovedsakelig utenfor de mest tettbebygde områdene. Prosjektet gikk over to år, 2017 og 2018, og var støttet av midler fra Kulturdepartementet som var tildelt gjennom Språkrådet.

Navnene ble registrert i Språkrådets database for stedsnavn.

Lokalt samarbeid

Prosjektet var et samarbeid med historielagene i kommunen, og også enkelte grendelag, bondekvinnelag og privatpersoner. Det meste av arbeidet ble likevel utført av prosjektlederne selv.

Ved hjelp av informanter fikk vi samlet og registrert i basen en god del «nye» navn. Men storparten av registreringene kom fra tidligere studentarbeider:

  • hovedoppgave og semesteroppgaver i stedsnavn
  • historiske årbøker, bygdebøker, lokallitteratur og Trondheim byleksikon ble gjennomgått på jakt etter stedsnavn

Stedsnavnene skulle stedfestes, og der fikk vi hjelp fra lokalkjente via historielagene. Dessverre var de i stand til kun å stedfeste en del av navnene, som dermed kunne bli registrert i databasen.

Totalt 4 286 stedsnavn registrert

Vi kom over 544 stedsnavn i Klæbu som var samlet i regi av bondekvinnelaget. Disse tok vi med i prosjektet, etter som Klæbu går sammen med Trondheim kommune fra 2020.

Til sammen ble 4 286 stedsnavn registrert med oppgitt posisjon, uttale, normert skrivemåte og opplysning om type objekt.

For mer informasjon om navnesamlingen gå til kartapplikasjonen:

https://www.edd.uio.no/navneregistrering/aapen/hovedside.html

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller lignende, kontakt: trondelag@kartverket.no